علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (16), شماره (2), سال (2022-10) , صفحات (81-86)

عنوان : ( بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: احسان پورقیصر , الهه ابراهیم زاده ابکوه , غلامرضا رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کریپتوسپوریدیوم تک‌یاخته‌ای روده‌ای و زئونوز است که سبب بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در انسان و حیوان می‌شود. به منظور بررسی آلودگی بره‌های شهرستان گناباد (واقع در جنوب شرقی استان خراسان رضوی) به کریپتوسپوریدیوم، نمونه مدفوع از رکتوم تعداد 138 رأس بره 5 تا 60 روزه از تعدادی از گله‌های گوسفند در روستاهای مختلف این شهرستان جمع‌آوری گردید. نمونه های مدفوع با بی کرومات پتاسیم 5/2% مخلوط شد و با حفظ زنجیره سرد به آزمایشگاه انتقال یافت. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نژاد، درجه حرارت رکتوم و نگه‌داری سایر حیوانات در گله در پرسش‌نامه‌های مربوطه ثبت گردید. در انتها از نمونه مدفوع گسترش تهیه گردید و به روش ذیل نلسون اصلاح‌شده رنگ‌آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری مشاهده شد. نتایج نشان داد تعداد 19 نمونه (8/13%) از مجموع 138 نمونه، به این انگل آلوده بودند. درطی این مطالعه هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری بین آلودگی به کریپتوسپوریدیوم با فاکتورهای سن، جنس، قوام مدفوع، درجه حرارت بدن، نژاد بره‌ها و تراکم گله پیدا نشد(05/0< P). یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و شدت آن در بره‌های شهرستان گناباد قابل‌توجه است، بنابراین باید به انگل به عنوان یک خطر بالقوه برای اقتصاد دام‌پروری‌ها و سلامت انسان‌ها توجه شود.

کلمات کلیدی

, کریپتوسپوریدیوزیس, کریپتوسپوریدیوم, بره, اسهال, گناباد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093685,
author = {پورقیصر, احسان and ابراهیم زاده ابکوه, الهه and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2022},
volume = {16},
number = {2},
month = {October},
issn = {2423-3625},
pages = {81--86},
numpages = {5},
keywords = {کریپتوسپوریدیوزیس،کریپتوسپوریدیوم،بره، اسهال، گناباد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی
%A پورقیصر, احسان
%A ابراهیم زاده ابکوه, الهه
%A رزمی, غلامرضا
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ 2423-3625
%D 2022

[Download]