پنجمین همایش بین المللی اربعین , 2022-09-05

عنوان : ( سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهرهای مرزی پذیرای رویداد اربعین (مورد مطالعه شهر مهران) )

نویسندگان: ایمان قلندریان گل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093687,
author = {قلندریان گل خطمی, ایمان},
title = {سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهرهای مرزی پذیرای رویداد اربعین (مورد مطالعه شهر مهران)},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی اربعین},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیاستگذاری عمومی در مدیریت شهرهای مرزی پذیرای رویداد اربعین (مورد مطالعه شهر مهران)
%A قلندریان گل خطمی, ایمان
%J پنجمین همایش بین المللی اربعین
%D 2022

[Download]