پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران , 2023-03-06

عنوان : ( ارزیابی اثر سمیت پپتید CLF36 روی باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه GV3101 )

نویسندگان: عادله حاجی پور , فرهاد شکوهی فر , مجتبی ممرآبادی , محمدهادی سخاوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتیدهای ضدمیکروبی به دلیل طیف گسترده ای از اثرات ضد قارچی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته اند. پپتید CLF36 با ترکیب پپتیدهای لاکتوفرامپین و لاکتوفریسین از جمله پپتیدهایی به شمار می رود که خواص ضد میکروبی قوی نشان داده است. تولید نوترکیب این پپتید در کارخانه های گیاهی می تواند با هزینه تولید اندک مقدمه ساز استفاده کاربردی از آن باشد. انتقال ژن به گیاه با واسطه اگروباکتریوم به عنوان یک روش کم هزینه و پربازده در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اثرات ضد میکروبی پپتید CLF36 روی باکتری های مختلف، قبل از استفاده از اگروباکتریوم برای انتقال ژن، ضروری است اثرات سمیت آن روی سویه های ناقل اگروباکتریوم مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر غلظت های مختلف پپتید CLF36 بر روی سویه GV3101 و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی در کشت مایع و جامد باکتری انجام شد. نتایج نشان داد غلظت های مختلف این پپتید اثرات محدودی در مهار رشد اگروباکتریوم دارد.

کلمات کلیدی

, پروتئین نوترکیب, کارخانه گیاهی تولید پروتئین, لاکتوفریسین, لاکتوفرامپین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093710,
author = {حاجی پور, عادله and شکوهی فر, فرهاد and ممرآبادی, مجتبی and سخاوتی, محمدهادی},
title = {ارزیابی اثر سمیت پپتید CLF36 روی باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه GV3101},
booktitle = {پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پروتئین نوترکیب، کارخانه گیاهی تولید پروتئین، لاکتوفریسین، لاکتوفرامپین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر سمیت پپتید CLF36 روی باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه GV3101
%A حاجی پور, عادله
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ممرآبادی, مجتبی
%A سخاوتی, محمدهادی
%J پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران
%D 2023

[Download]