دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب , 2022-12-29

عنوان : ( بررسی مولفه های محیطی مؤثر بر رشد کودکان )

نویسندگان: ملیکا وحیدبافنده , جعفر طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودکی از مهم ترین دوران رشد هر فردی است. شناخت ویژگی های رشد کودک و زمینه های محیطی آن در ابعاد گوناگون جسمی، شناختی، روانی – اجتماعی سبب تسهیل در فرآیند رشد او می گردد. پژوهش ها حاکی از آن است که از جمله عواملی که می تواند بر رشد کودک تاثیرگذار باشد، محیط مصنوع است. هدف این پژوهش شناخت مهم ترین مولفه های محیطی موثر بر رشد در دوران کودکی است. بر همین اساس مهم ترین ویژگی ها و نظریات رشد در دوران کودکی و رابطه محیط و رشد کودک بررسی اجمالی شده است. سپس با استفاده از نتایج حاصل از این یافته ها، مهم ترین مولفه های موثر بر رشد کودک استخراج گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مولفه-هایی همچون احساس ایمنی و امنیت، ارتباط با طبیعت، اجتماع پذیری و انعطاف پذیری محیط، تناسبات و ابعاد فیزیکی فضا و بازی ورزی محیط شاخص ترین مولفه های محیط هستند که می تواند بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی کودکان فراهم نمایند.

کلمات کلیدی

, رشد, دوران کودکی, طراحی محیط, محیط مصنوع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093726,
author = {وحیدبافنده, ملیکا and طاهری, جعفر},
title = {بررسی مولفه های محیطی مؤثر بر رشد کودکان},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رشد، دوران کودکی، طراحی محیط، محیط مصنوع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مولفه های محیطی مؤثر بر رشد کودکان
%A وحیدبافنده, ملیکا
%A طاهری, جعفر
%J دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
%D 2022

[Download]