پژوهشنامه ادبیات داستانی, دوره (12), شماره (1), سال (2023-3) , صفحات (97-120)

عنوان : ( بررسی ناسازگاری‌های شخصیّت/ قهرمان کودک در آثار داستانی لال آل احمد (گلدسته‌ها و فلک، خواهرم و عنکبوت و شن فرخنده) )

نویسندگان: محمد تقوی , زینب خورشیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان­های واقع­گرا، وجه غالب ادبیّات داستانی معاصر را تشکیل می­ دهد. آل احمد از نویسندگان پرکار در حوزۀ ادبیّات داستانی واقع­گرا بوده است که همواره انتقاد و اعتراض خود را به وضع موجود از طریق آثار داستانی مختلف نشان داده است. مهمترین رکن داستان­های او شخصیّت‌هایی هستند که نسبت به آنچه در اطرافشان می­ گذرد، معترض‌اند و به نحوی دچار ناسازگاری­ های رفتاری در قبال اطرافیان خود هستند. این ویژگی شخصیّت حتّا در قهرمانان کودک و نوجوان داستان­های آل احمد هم دیده می­ شود. در این مقاله ویژگی ­های شخصیّت‌های ناسازگار در قهرمانان کودک و نوجوان چند داستان تبیین و تحلیل شده است. قهرمان/ راوی در این داستان­ها به دلایل مختلف نمی‌تواند در خانواده و در جمع دوستان از خود همراهی و همدلی نشان دهد. بر این اساس دائم ناخرسندی و اعتراض وی به شکل ناسازگاری رفتاری بروز می­ کند. عباس قهرمان داستانی است که در جمع خانواده دائماً به سرزنش دیگران می­ پردازد و البته از جانب والدین نیز شماتت می‌­شود. روحیّات و افکار آل احمد و ویژگی ­های شخصیّتی او (معترض و منتقد و تا حدّی ناسازگار) در این داستان‌ها به‌روشنی دیده می ­شود. بر این اساس می توان قهرمان کودک را نسخه‌ای از نویسنده دانست که نوع نگاه و اندیشه‌های سیاسی و فرهنگی او را به خواننده منتقل می ­کند. البته در مواردی خاطرات کودکی نویسنده و تجربه ­های دوران کودکی در قالب داستان بیان شده است.

کلمات کلیدی

ل‌احمد آثار داستانی شخصیّت ناسازگار قهرمان کودک و نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093731,
author = {تقوی, محمد and خورشیدی, زینب},
title = {بررسی ناسازگاری‌های شخصیّت/ قهرمان کودک در آثار داستانی لال آل احمد (گلدسته‌ها و فلک، خواهرم و عنکبوت و شن فرخنده)},
journal = {پژوهشنامه ادبیات داستانی},
year = {2023},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {2676-6531},
pages = {97--120},
numpages = {23},
keywords = {ل‌احمد آثار داستانی شخصیّت ناسازگار قهرمان کودک و نوجوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ناسازگاری‌های شخصیّت/ قهرمان کودک در آثار داستانی لال آل احمد (گلدسته‌ها و فلک، خواهرم و عنکبوت و شن فرخنده)
%A تقوی, محمد
%A خورشیدی, زینب
%J پژوهشنامه ادبیات داستانی
%@ 2676-6531
%D 2023

[Download]