جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, سال (2023-2)

عنوان : ( شناسایی کانون های گرد و غبار شهر بیرند )

نویسندگان: محمد چکی فورک , رضا دوستان , مسعود مینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده های اقلیمی در مناطق مختلف جهان در ارتباط با ویژگی جغرافیایی هر منطقه، متفاوت اند. یکی از پدیده های غالب جوی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی جهان، گردوغبار می باشد. این پدیده در بخش عمده از ایران با اقلیم خشک، از جمله بیرجند در شرق ایران، با آلودگی هوا مرتبط است. کانون ها و مسیر های گرد و غبار این منطقه در طی سال متنوع اند؛ و شناخت آنها به مدیریت ریسک شهری، پیش بینی و بیابان زدایی کمک میکند. در این مطالعه برای تعیین منشاء گردوغبار از تصاویر ماهواره لندست در دوره 1955-2017 استفاده شد. روز گرد و غبار، بر اساس تقسیم بندی شایو و دونگ با کد 06 و 07 با دید افقی کمتر از 10 کیلومتر، تعریف و با شاخص BTD و TDI، آشکار سازی گردید. برای تعیین الگوهای جوی گردوغبار، از داده های شبکه ای NOAA و مسیرهای ورودی با مدل ‌های-اسپلیت به روش پسگرد، انجام شد. نتایج نشان داد، بیشترین روز گرد و غبار در سال های 1963 و 2008 (دوره بازگشت 45 ساله)، به ترتیب با تعداد 148 و 128 روز، عمدتاً در دوره گرم و ماه جولای (تیر ماه) حادث میشوند. وزش باد 120 روز سیستان در شرق ایران، در انتقال ذرات گرد وغبار وآلودگی هوای بیرجند از سمت شرق و شمال شرق از بیابان های آسیای میانه، ترکمنستان، افغانستان، دشت های خراسان رضوی و دشت های داخلی، نقش عمده را دارد. اما در دوره سرد سال، توده های سرد سیبری از شرق، جبهه های سرد(آنتی سیکلون مهاجر)، سیکلون های میرا و کم فشارها از جهت شمال غرب، غرب و جنوب غرب با عبور از دشت های مرکزی ایران و بعضاً بیابان های سوریه و عراق در سطوح بالای جو، گرد وغبار را موجب میشوند. در همه این کانون ها، وقوع ذرات معلق و آلودگی شهرها در دوره های خشک غالب است.

کلمات کلیدی

, گرد و غبار, بیرجند, سنجنده مودیس, سنجش از دور, مدل HYSPLIT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093746,
author = {چکی فورک, محمد and دوستان, رضا and مینائی, مسعود},
title = {شناسایی کانون های گرد و غبار شهر بیرند},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2023},
month = {February},
issn = {2345-2277},
keywords = {گرد و غبار، بیرجند، سنجنده مودیس، سنجش از دور، مدل HYSPLIT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی کانون های گرد و غبار شهر بیرند
%A چکی فورک, محمد
%A دوستان, رضا
%A مینائی, مسعود
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2023

[Download]