بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2023-02-27

عنوان : ( بررسی عددی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه یک سیلندر دایره ای با استفاده از دو مدل آرایش نصب تیر پیزوالکتریک )

نویسندگان: شیوا شریفی , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093747,
author = {شریفی, شیوا and اسماعیلی, علی},
title = {بررسی عددی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه یک سیلندر دایره ای با استفاده از دو مدل آرایش نصب تیر پیزوالکتریک},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی برداشت انرژی از ارتعاشات ناشی از گردابه یک سیلندر دایره ای با استفاده از دو مدل آرایش نصب تیر پیزوالکتریک
%A شریفی, شیوا
%A اسماعیلی, علی
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
%D 2023

[Download]