پژوهش های کارآفرینی و نوآوری, دوره (1), شماره (1), سال (2023-3) , صفحات (63-75)

عنوان : ( شناسایی چالش‌‌‌های پیش روی کارآفرینان عشایر مطالعه موردی: اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر قشقایی استان فارس )

نویسندگان: مریم قاسمی , سعید حامدفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: امروزه گردشگری یکی از روبه رشدترین صنایع جهان به شمار می‌رود. در بین گونه‌‌‌های مختلف گردشگری، گردشگری عشایری یکی از منحصربه‌فردترین انواع گردشگری است که امکان کسب تجربیاتی متفاوت را نسبت به سایر گونه ‌‌ها برای گردشگر فراهم آورده و بر توان اقتصادی عشایر نیز می‌افزاید. علی‌رغم استقبال گردشگران طی دهه اخیر از این نوع گردشگری، صاحبان اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایری با مشکلات متعددی مواجه هستند. مطالعه حاضر به شناسایی چالش‌‌‌های پیش روی صاحبان اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر/کارآفرینان عشایر قشقایی استان فارس می‌پردازد. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. واحد تحلیل صاحبان اقامت گاههای بوم گردی عشایری می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه و روش گردآوری اطلاعات میدانی بوده است. در این مطالعه 40 چالش ذیل 10 چالش اصلی شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت.استان فارس در زمان انجام پژوهش دارای 132 اقامتگاه بوم‌گردی شهری، روستایی و عشایری بوده که از این تعداد 15 اقامتگاه بوم‌گردی عشایری می باشد. این اقامتگاه‌ها در 10 شهرستان استان پراکنده هستند. یافته ها: اولین و مهم‌ترین چالش پیش روی اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر مشکل تامین سرمایه با میانگین 9/3 است. دومین چالش عدم توجه به ظرفیت‌‌‌های زیست‌محیطی با میانگین 2/3 و سومین چالش، ضعف در زیرساخت‌‌‌های مورد نیاز مانند زیرساخت‌‌‌های ترابری، ارتباطی و عمومی‌ با میانگین 1/3 است.

کلمات کلیدی

, استان فارس, اقامتگاه بوم گردی, عشایر قشقایی, کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093749,
author = {قاسمی, مریم and حامدفر, سعید},
title = {شناسایی چالش‌‌‌های پیش روی کارآفرینان عشایر مطالعه موردی: اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر قشقایی استان فارس},
journal = {پژوهش های کارآفرینی و نوآوری},
year = {2023},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {****-0226},
pages = {63--75},
numpages = {12},
keywords = {استان فارس، اقامتگاه بوم گردی، عشایر قشقایی، کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی چالش‌‌‌های پیش روی کارآفرینان عشایر مطالعه موردی: اقامتگاه‌‌‌های بوم‌گردی عشایر قشقایی استان فارس
%A قاسمی, مریم
%A حامدفر, سعید
%J پژوهش های کارآفرینی و نوآوری
%@ ****-0226
%D 2023

[Download]