نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی ساخت و تولید , 2023-03-09

عنوان : ( بررسی و مقایسه سه نوع مایع خنک کاری بر نتایج اعوجاج و انقباض حجمی با شبیه سازی تزریق پلاستیک با استفاده از نرم افزار Moldflow در تولید رولر بر پایه پلی اتیلن )

نویسندگان: زهرا ابوالحسنی فر , نوید رمضانیان , سید ابوذر فنایی , نگار اخلیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از محصوالت مبتنی بر پالستیک در حال افزایش است. تقاضا برای محصوالت نازک تر، هزینه های کمتر تولید و کیفیت بالاتر محصول، باعث افزایش تعداد پروژه های تحقیقاتی بر روی فرآیند قالب گیری تزریقی پلاستیک شده است. یک شاخه مهم از تحقیقات بر روی سیستم های خنک کننده ساده است که به طور گسترده مورد استفاده گسترده قرار می گیرند. در این پژوهش پس از طراحی قطعه ی مورد استفاده در فیزیوتراپی توسط نرم افزار سالیدورکس با نرم افزار مولدفلو شبیه سازی قالب گیری تزریقی و کانال خنک کاری انجام گرفت و تاثیر سه نوع مایع خنک کاری شامل آب خالص، آب اتیلن گلیکول با نسبت 50-50 درصد و اتیلن گلیکول خالص بررسی شد و تاثیر آن بر آنالیزهای پرشدن، فشرده سازی، اعوجاج و خنک- کاری بدست آمد. با توجه به مجموع نتایج بین سه شبیه سازی، طراحی دارای مایع خنک کاری آب-اتیلن گلیکول با نسبت 50-50 درصد، با نتایج اعوجاج 196/8 میلی متر که 005/0 میلی متر کمتر از مایع خنک کاری اتیلن گلیکول و 012/0 میلی متر کمتر از مایع خنک کاری آب و انقباض- حجمی 71/30 درصد که 01/0 درصد کمتر از طراحی با مایع خنک کاری اتیلن گلیکول و 03/0 درصد کمتر از طراحی با مایع خنک کاری آب می باشد و فرورفتگی قطعه صفر بدست آمد. با مقایسه سه شبیه سازی، طراحی شامل مایع خنک کاری آب-اتیلن گلیکول با نسبت 50-50 درصد مناسب تر می- باشد

کلمات کلیدی

, قالب گیری تزریقی – شبیه سازی, خنک کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093759,
author = {ابوالحسنی فر, زهرا and رمضانیان, نوید and سید ابوذر فنایی and نگار اخلیان},
title = {بررسی و مقایسه سه نوع مایع خنک کاری بر نتایج اعوجاج و انقباض حجمی با شبیه سازی تزریق پلاستیک با استفاده از نرم افزار Moldflow در تولید رولر بر پایه پلی اتیلن},
booktitle = {نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قالب گیری تزریقی – شبیه سازی- خنک کاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه سه نوع مایع خنک کاری بر نتایج اعوجاج و انقباض حجمی با شبیه سازی تزریق پلاستیک با استفاده از نرم افزار Moldflow در تولید رولر بر پایه پلی اتیلن
%A ابوالحسنی فر, زهرا
%A رمضانیان, نوید
%A سید ابوذر فنایی
%A نگار اخلیان
%J نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی ساخت و تولید
%D 2023

[Download]