نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین الملی مهندسی ساخت و تولید , 2023-03-09

عنوان : ( بررسی و مقایسه قالب آلومینیوم و فوالد ابزار بر نتایج اعوجاج و انقباض حجمی با شبیهسازی تزریق پالستیک با استفاده از نرمافزار Moldflow در تولید رولر بر پایه پلیاتیلنوینیلاستات )

نویسندگان: زهرا ابوالحسنی فر , نوید رمضانیان , سید ابوذر فنایی , نگار اخلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند قالب گیری تزریقی از مهم ترین روش های تولید قطعات پلاستیکی با راندمان بالا و هزینه کم می باشد. قطعات پلاستیکی در طیف وسیعی از کاربردها استفاده می شوند، اما مفیدترین کاربرد محصوالت پلاستیکی در بیمارستان ها و سیستم های بهداشتی و درمانی است. سیستم قالب در قالب- گیری تزریقی مجموعه ای است از صفحات قالب گیری که معموالً از فولاد ابزار ساخته می شود. سیستم قالب به پلاستیک های داخل حفره قالب شکل داده و قطعه شکل می گیرد. در این پژوهش قطعه با استفاده از نرم افزار سالیدورکس طراحی و با نرم افزار مولدفلو، قالب گیری تزریقی قطعه ی غلتکی فیزیوتراپی شبیه سازی شد و سپس مقایسه و بررسی بین نتایج آنالیزهای اعوجاج، خنک کاری، پرشدن و فشرده سازی در دو جنس قالب فولاد ابزار با( Aluminum A1( A1آلومینیوم قالب و( Tool steel p-20(p-20 رسانایی حرارتی متفاوت، انجام گرفت که با مقایسه دو قالب و مجموع نتایج آنالیزها، نتایج قالب آلومینیوم شامل میزان فرورفتگی 446/1 میلی متر با 253/0 میلی متر کمتر از طراحی با قالب فوالد ابزار، دمای سیال خنک کاری 19/26 درجه سانتی گراد که با 05/4 درجهی سانتی گراد کمتر از طراحی با قالب فوالد ابزار و اعوجاج 066/2 میلی متر که با 205/0 میلی متر اعوجاج کمتر نسبت به طراحی با قالب فوالد ابزار بدست آمد. با توجه به مجموع نتایج قالب آلومینیوم مناسب تر از قالب فوالد ابزار برای طراحی این قطعه می باشد.

کلمات کلیدی

, قالب گیری تزریقی –شبیه سازی, مولدفلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093760,
author = {ابوالحسنی فر, زهرا and رمضانیان, نوید and سید ابوذر فنایی and نگار اخلیان},
title = {بررسی و مقایسه قالب آلومینیوم و فوالد ابزار بر نتایج اعوجاج و انقباض حجمی با شبیهسازی تزریق پالستیک با استفاده از نرمافزار Moldflow در تولید رولر بر پایه پلیاتیلنوینیلاستات},
booktitle = {نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین الملی مهندسی ساخت و تولید},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قالب گیری تزریقی –شبیه سازی- مولدفلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه قالب آلومینیوم و فوالد ابزار بر نتایج اعوجاج و انقباض حجمی با شبیهسازی تزریق پالستیک با استفاده از نرمافزار Moldflow در تولید رولر بر پایه پلیاتیلنوینیلاستات
%A ابوالحسنی فر, زهرا
%A رمضانیان, نوید
%A سید ابوذر فنایی
%A نگار اخلیان
%J نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین الملی مهندسی ساخت و تولید
%D 2023

[Download]