نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2023-03-09

عنوان : ( مطالعه رفتار جذب انرژی قطعات ساخته شده به روش پرینت سه بعدی )

نویسندگان: ساعده نوروزی , علیرضا فتحی , حامد افراسیاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیشرفت و توسعه تکنولوژی نیاز به طراحی و ساخت سازه هایی با قابلیت بیشترین مقدار جذب انرژی احساس می شود. در این تحقیق با استفاده از روش ساخت افزودنی مدلسازی رسوب ذوبی Fused Deposition Modelling (FDM) به تحقیق پیرامون طراحی و ساخت سازه های سلولی به منظور جذب بیشترین انرژی پرداخته شده است. ابتدا ساختارهای سلولی با شبکه های مثلثی، مربعی و شش وجهی در دو جهت افقی (خارج از صفحه) و عمودی(در داخل صفحه)، در نظر گرفته شده و میزان جذب انرژی بر واحد جرم آن ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نمونه ای با توپولوژی شش وجهی با استفاده از فیلامنت پلی لاکتیک اسید (PLA) در دو جهت متفاوت با پرینتر سه بعدی چاپ شده و سپس قطعات پرینت شده تحت آزمایش خمش سه نقطه، قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی بدست آمده نشان داد که در هر دو جهت افقی و عمودی، تیر با ساختار سلولی شش وجهی و مربعی به ترتیب قویترین و ضعیف ترین ساختار بوده اند. همچنین نشان داده شده که جهت لایه رسوب دهی نیز تاثیر زیادی روی میزان جذب انرژی دارد.

کلمات کلیدی

, پرینت سه بعدی , جذب انرژی, بهینه سازی, ساختار سلولی, المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093761,
author = {ساعده نوروزی and فتحی, علیرضا and حامد افراسیاب},
title = {مطالعه رفتار جذب انرژی قطعات ساخته شده به روش پرینت سه بعدی},
booktitle = {نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پرینت سه بعدی - جذب انرژی- بهینه سازی- ساختار سلولی- المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رفتار جذب انرژی قطعات ساخته شده به روش پرینت سه بعدی
%A ساعده نوروزی
%A فتحی, علیرضا
%A حامد افراسیاب
%J نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2023

[Download]