التیام, دوره (9), شماره (2), سال (2023-3) , صفحات (4-16)

عنوان : ( روش‏های بی حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو )

نویسندگان: محمدعلی صادقی بالاجورشری , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاوها معمولا مقید سازی فیزیکی را تحمل می‏ کنند بنابراین، بسیاری از روش‏ های درمانی و جراحی شامل جراحی‏ های اندام حرکتی را می‏ توان با استفاده از ترکیب آرام ‏بخشی ملایم و بی‏ حسی موضعی یا ناحیه‏ ای انجام داد. این روش‏ ها از خطرات بیهوشی عمومی اجتناب می‏ کنند و نسبتا ساده و ارزان با عوارض جانبی کم هستند. بی‏ حسی موضعی یا ناحیه‏ ای شامل تزریق داروی بی‏ حسی است که از بین رفتن حس را در یک بخش از بدن فراهم می‏ آورد. استفاده مناسب از بی‏ حسی‏ های موضعی ابزاری مهم جهت انجام روش‏ های درمانی و جراحی در اندام‏ های حرکتی گاو است. مهم است که بی‏ حسی موضعی بی‏ دردی کافی را برای کنترل درد فراهم آورد. لیدوکایین معمول‏ ترین داروی بی‏حسی موضعی است که در گاو استفاده می‏ شود. چندین روش بی‏ حسی موضعی و ناحیه ‏ای شامل بی‏ حسی عصبی، بی‏ حسی حلقوی، بی‏ حسی چهار نقطه‏ ای و بی ‏حسی ناحیه ‏ای سیاهرگی برای بخش پایینی اندام‏ ها در گاو وجود دارد. در بی‏ حسی ناحیه ‏ای، داروی بی‏ حسی نزدیک یک عصب خاص تزریق می‏ شود در حالی‏ که بی‏ حسی حلقوی با تزریق داروی بی‏ حسی به‏ صورت دورتادور انجام می‏ شود. در بی‏ حسی چهار نقطه ‏ای، داروی بی‏ حسی در چهار نقطه به‎منظور بی‏ حس کردن بخش پایینی اندام از پسترن به سمت پایین تزریق می‏ شود. در بی ‏حسی ناحیه ‏ای سیاهرگی، داروی بی‏ حسی به‏ صورت داخل سیاهرگی از طریق یک کاتاتر، پس از قرار دادن تورنیکت دورتادور اندام تزریق می‏ شود. توجه به حجم داروی بی‏ حسی موضعی جهت پیشگیری از اثرات سمی این داروها ضروری است. در این مقاله، معمول‏ ترین روش ‏های بی‏ حسی موضعی در بخش انتهایی اندام‏ ها گاو شرح داده می‏ شود.

کلمات کلیدی

, اندام, بیحسی موضعی, گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093764,
author = {صادقی بالاجورشری, محمدعلی and قاسمی, سمانه},
title = {روش‏های بی حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو},
journal = {التیام},
year = {2023},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {4--16},
numpages = {12},
keywords = {اندام، بیحسی موضعی، گاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‏های بی حسی موضعی بخش انتهای اندام‏ها در گاو
%A صادقی بالاجورشری, محمدعلی
%A قاسمی, سمانه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2023

[Download]