التیام, دوره (9), شماره (2), سال (2023-3) , صفحات (17-29)

عنوان : ( جراحات اکتسابی تاندون در گاو )

نویسندگان: زهراسادات یوسف ثانی , احد جعفری رهبارعلیزاده , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلالات تاندونی عامل مهم لنگش، کاهش تولید و خسارات اقتصادی در گاو هستند. این اختلالات ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد. جراحات اکتسابی تاندون شامل بریدگی، کنده شدگی و پارگی تاندون هستند. ضربات مستقیم، جراحات مرتبط با تولید مثل، جدال گاوها و حوادث حین کار مهم‏ترین عوامل مسبب جراحات تاندونی در گاو هستند. تاندون‏های خم‏کننده سطحی و عمقی و تاندون گاستروکنمیوس به طور معمول تحت تاثیر قرار می‏گیرند. علائم بالینی جراحات تاندونی بستگی به شدت جراحت دارد. درد، لنگش ملایم تا شدید و زمین‏گیری علائم بالینی مرتبط با جراحات تاندونی در گاو هستند. درمان جراحات تاندونی شامل استراحت، داروهای ضد التهاب، حمایت اندام از طریق کاربرد گچ یا آتل و تنورافی هستند. پیش‏آگهی جراحات تاندونی تحت تاثیر شدت جراحت قرار می‏گیرد. جراحات معمول تاندونی در گاو در این مقاله شرح داده می‏شوند.

کلمات کلیدی

, گاو, تاندون, جراحات تاندونی, لنگش, تنوسینوویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093765,
author = {یوسف ثانی, زهراسادات and جعفری رهبارعلیزاده, احد and قاسمی, سمانه},
title = {جراحات اکتسابی تاندون در گاو},
journal = {التیام},
year = {2023},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2423-5695},
pages = {17--29},
numpages = {12},
keywords = {گاو; تاندون; جراحات تاندونی; لنگش; تنوسینوویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جراحات اکتسابی تاندون در گاو
%A یوسف ثانی, زهراسادات
%A جعفری رهبارعلیزاده, احد
%A قاسمی, سمانه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2023

[Download]