زمین شناسی کاربردی پیشرفته, سال (2020-12)

عنوان : ( مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی )

نویسندگان: مهدی کرمی , مجتبی رحیمی شهید , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و ساخت سازه‌های مهندسی در مناطق کارستی، به علت عدم اطمینان به شرایط زیرسطحی، ابعاد و هندسه ساختار کارستی و حفره‌های موجود می‌تواند با مشکلات زیادی مواجه گردد. به همین منظور، بررسی‌های جامع ممکن است به اجتناب از ‌مناطق مسئله‌دار، برنامه‌ریزی پیشگیرانه و اعمال اقدامات اصلاحی مؤثر کمک کند. در این پژوهش، به دلیل شرایط کارستی موقعیت ساخت آبشار مصنوعی شهر خرم‌آباد، روش‌های مختلفی برای ارزیابی مطالعه زمین‌شناسی مهندسی کارست و تحلیل پایداری دامنه سنگی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش‌ها شامل تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، هیدرولیکی و انحلال‌پذیری نمونه‌های سنگی به دست آمده از گمانه‌های حفاری شده در دامنه سنگی است. همچنین برای ارزیابی توسعه کارست و قضاوت مهندسی، اشکال ژئومورفولوژی کارست و طبقه‌بندی مهندسی توده‌سنگ نیز بررسی شد و برای تعیین و تحلیل لغزش‌های احتمالی در دامنه سنگی از نرم‌افزارهای (Dips، Roclab، Rockplane، Swedge و Slide)، در حالت استاتیکی و در حالت تماس با جریان آب سطحی استفاده گردیده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که شرایط کارستی منطقه در رده کارست جوان است و ثابت سرعت انحلال‌پذیری سنگ آهک 5-10× 6.99 ( m/s) می‌باشد. همچنین لغزش‌های احتمالی شناسایی شده در دامنه سنگی، از نوع صفحه‌ای، گوه‌ای و توده‌ای است که پایداری بلندمدت آن‌ها با استفاده از انکر و شاتکریت قابل تأمین است؛ اما با توجه به هزینه پایدارسازی، مشکلات زیست‌محیطی ناشی از تزریق سیمان در حفرات انحلالی و افزایش ریسک لغزش‌های ناشی از جریان آب سطحی، توصیه می گردد که برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای ساخت آبشار در محل پیشنهادی مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

زمین‌شناسی مهندسی کارست تحلیل پایداری دامنه سنگی آبشار مصنوعی خرم‌آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093846,
author = {کرمی, مهدی and رحیمی شهید, مجتبی and لشکری پور, غلامرضا},
title = {مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2020},
month = {December},
issn = {2251-7057},
keywords = {زمین‌شناسی مهندسی کارست تحلیل پایداری دامنه سنگی آبشار مصنوعی خرم‌آباد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی
%A کرمی, مهدی
%A رحیمی شهید, مجتبی
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2020

[Download]