پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری ، عمران و شهرسازی ایران , 2023-03-16

عنوان : ( چگونگی اثرگذاری معماری بر اقلیم و محیط پیرامون )

نویسندگان: نفیسه علی محمدی , سیده فاطمه موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093901,
author = {علی محمدی, نفیسه and موسوی نیا, سیده فاطمه},
title = {چگونگی اثرگذاری معماری بر اقلیم و محیط پیرامون},
booktitle = {پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری ، عمران و شهرسازی ایران},
year = {2023},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چگونگی اثرگذاری معماری بر اقلیم و محیط پیرامون
%A علی محمدی, نفیسه
%A موسوی نیا, سیده فاطمه
%J پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری ، عمران و شهرسازی ایران
%D 2023

[Download]