سیزدهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران , 2022-05-10

عنوان : ( مقا یسه رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی با اشکال مختلف شکاف )

نویسندگان: سینا حیرانی مقدم , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی شکافدار مورد بررسی قرار میگیرد. میراگرهای مورد مطالعه دارای شکاف مستطیلی،بیضوی و نامنشوری میباش ند . میراگرهای موردنظر به طول 420 ، عرض 320 و ضخامت 6 میلیمتر در نظر گرفته شده اند. از هر نوع از میراگرهای شکافدار 3 مدل عددی با ابعاد شکاف متفاوت به صورت عددی در نرمافزار آباکوس مدلسازی و رفتار چرخ های آنها با یکدیگر مقایسه میگردد. سپس میراگرهای فولادی دارای مقاومت بالاتر از هر نوع انتخاب و مقدار جذب انرژی چرخهای آنها با یکدیگر مقایسه میگردد. شایان ذکر است برای مقایسه مقدار جذب انرژی نمونه های مورد نظر از ضریب استهلاک انرژی استفاده میشو د.

کلمات کلیدی

, میراگر فولادی تسلیمی, میراگر شکافدار, بارگذاری چرخه ای, ضریب استهلاک انرژی, نرم افزار آباکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1093972,
author = {حیرانی مقدم, سینا and شوشتری, احمد},
title = {مقا یسه رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی با اشکال مختلف شکاف},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {میراگر فولادی تسلیمی، میراگر شکافدار، بارگذاری چرخه ای، ضریب استهلاک انرژی، نرم افزار آباکوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقا یسه رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی با اشکال مختلف شکاف
%A حیرانی مقدم, سینا
%A شوشتری, احمد
%J سیزدهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران
%D 2022

[Download]