مطالعات زبان و ترجمه, دوره (55), شماره (4), سال (2021-7) , صفحات (1-32)

عنوان : ( دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمان )

نویسندگان: اعظم غمخواه , علی خزاعی فرید , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به چگونگی دریافت و تفسیر ایده های میشل فوکو در ایران پس از انقلاب از طریق ترجمه ها و نوشته های اصلی در دو دوره سیاسی مهم از 1979 تا 2005 می پردازد. دوره قابل توجهی است زیرا دو اداره هشت ساله را شامل می شود. دولت بازسازی و دولت اصلاحات ، با توجه به سیاست های نشر و میزان باز بودن نسبت به تفکر غربی به طور کلی و تفکر فوکو بطور کلی متفاوت است. حمایت فوکو از انقلاب اسلامی موضوعی است که مورد بحث و گفتگو در میان روشنفکران ایرانی و همچنین روزنامه نگاران فرانسوی است که پس از سفر وی به ایران در سپتامبر 1979 بسیار مورد توجه فوکو قرار گرفتند. مهم است که سخنان تحسین آمیز فوکو در مورد انقلاب اسلامی است ، این مطالعه همچنین بررسی می کند. آیا ایده های فوکو توسط مترجمان چپ وی مستقل از موضع حمایتی وی در مورد انقلاب اسلامی پذیرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که سیاست های دو دولت در مورد ترجمه ایده های فوکو اساساً یکسان بوده اما در دوره اصلاح طلبان رونق گسترش گفتمان فوکو از طریق نوشتارهای اصلی وجود داشته است.

کلمات کلیدی

, نقد قدرت , فوکو , گفتمان اصلاح طلب , مترجمان فوکو , انقلاب اسلامی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094003,
author = {غمخواه, اعظم and خزاعی فرید, علی and مسعودی, جهانگیر},
title = {دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2021},
volume = {55},
number = {4},
month = {July},
issn = {2383-2878},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {نقد قدرت - فوکو - گفتمان اصلاح طلب - مترجمان فوکو - انقلاب اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمان
%A غمخواه, اعظم
%A خزاعی فرید, علی
%A مسعودی, جهانگیر
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2021

[Download]