هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2023-02-28

عنوان : ( ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی )

نویسندگان: الهه شیخ رودی , علی گل کاریان , آذر زرین , علیرضا راشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت صحیح حوزه‌های آبخیز از راهکارهای مهم برای حفظ منابع آب‌وخاک است. محدودیت‌هایی که در زمان و هزینه برای حفاظت از این منابع وجود دارد ما را به سمت‌وسوی استفاده از مدل‌های کامپیوتری سوق داده است. یکی از مدل‌های مدیریت منابع آب‌وخاک، مدل SWAT است. در این پژوهش از مدل SWAT برای شبیه‌سازی رواناب در حوزه فریزی استفاده‌شده است. از الگوریتم SUFI2 نیز برای آنالیز واسنجی و اعتبارسنجی استفاده گردید. برای بررسی دقت و کیفیت نتایج واسنجی از شاخص‌های NS و R2 استفاده شد. متوسط مقادیر شاخص‌های NS و R2 در کل حوزه به ترتیب 57/0 و 58/0 می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی عملکرد خوب مدل SWAT در حوزه آبخیز فریزی است.

کلمات کلیدی

, مدل SWAT, الگوریتم SUF12, واسنجی, اعتبارسنجی, حوزه فریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094155,
author = {شیخ رودی, الهه and گل کاریان, علی and زرین, آذر and راشکی, علیرضا},
title = {ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2023},
location = {جیرفت, ايران},
keywords = {مدل SWAT، الگوریتم SUF12، واسنجی، اعتبارسنجی، حوزه فریزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی
%A شیخ رودی, الهه
%A گل کاریان, علی
%A زرین, آذر
%A راشکی, علیرضا
%J هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2023

[Download]