انسان و محیط زیست, دوره (20), شماره (4), سال (2023-5) , صفحات (68-73)

عنوان : ( ساماندهی تالاب بزنگان از طریق ظرفیت‌سازی و مشارکت اجتماعی )

نویسندگان: مهدی کلاهی , رقیه عظیمی سقین سرا , ابوذر حاتمی یزد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه هدف: تالاب­ها، اکوسیستم­های مهمی در سراسر جهان هستند که با ارائه طیف گسترده­ای از کالاها و خدمات اکوسیستمی، دارای مزایای متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط­زیستی برای جوامع محلی هستند. در این بین، مشارکت جوامع محلی نقش اساسی در حفاظت و حراست پایدار از این منابع ایفا می­کند. مقاله حاضر با هدف ساماندهی تالاب بزنگان از طریق ظرفیت­سازی و مشارکت اجتماعی براساس یافته­های حاصل از اجرای طرح ساماندهی تالاب بزنگان با رویکرد ظرفیت­سازی اجتماعی انجام شده است. روش بررسی: شیوه پژوهش، مشارکتی با کارکرد تحقیق در عمل است. جامعه آماری پژوهش، نهادهای محلی و دولتی و همچنین زنان و مردان روستاهای حوضه تالاب بزنگان مخصوصا روستاییان بزنگان هستند. برای ساماندهی تالاب بزنگان، از ابزار CEPA (برقراری ارتباط، آموزش و آگاهی عمومی) به عنوان ابزاری برای ظرفیت­سازی و مشارکت اجتماعی استفاده شد. برای برقراری ارتباط با جامعه و نهادهای محلی و دولتی در جهت برجسته‏سازی اهمیت تالاب، جشنواره­ای توسط اداره کل حفاظت محیط‏زیست خراسان رضوی برگزار و کارگاه­های آموزشی برای مردم روستای بزنگان اجرا شد. همچنین در راستای ارائه برنامه­های راهبردی، با استفاده از SWOT و پرسشنامه، نشست­هایی با معتمدان محلی تدارک دیده شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان می‏دهند توسعه گردشگری و بهره­برداری پایدار، هماهنگی و برنامه­ریزی اقدامات (حفاظت)، و همچنین برگزاری جلسات آموزشی، مهمترین عوامل موثر در حفاظت و حمایت از تالاب بزنگان هستند. بحث و نتیجه‌گیری: توسعه گردشگری و بهره­بردار

کلمات کلیدی

مدیریت مشارکتی تالاب مدیریت تطبیقی مدیریت مشارکتی CEPA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094363,
author = {کلاهی, مهدی and رقیه عظیمی سقین سرا and ابوذر حاتمی یزد},
title = {ساماندهی تالاب بزنگان از طریق ظرفیت‌سازی و مشارکت اجتماعی},
journal = {انسان و محیط زیست},
year = {2023},
volume = {20},
number = {4},
month = {May},
issn = {1562-5532},
pages = {68--73},
numpages = {5},
keywords = {مدیریت مشارکتی تالاب مدیریت تطبیقی مدیریت مشارکتی CEPA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساماندهی تالاب بزنگان از طریق ظرفیت‌سازی و مشارکت اجتماعی
%A کلاهی, مهدی
%A رقیه عظیمی سقین سرا
%A ابوذر حاتمی یزد
%J انسان و محیط زیست
%@ 1562-5532
%D 2023

[Download]