اقتصاد پولی، مالی, دوره (29), شماره (24), سال (2022-11) , صفحات (33-53)

عنوان : ( تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) )

نویسندگان: هاشم منظرزاده تمام , محمدرضا عباس زاده , رضا حصارزاده , سید سعید ملک الساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تشدید تحریم‏ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می‏شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم‏ها آثار مخرب زیادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‏های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره‏های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص‏های عملکردی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می‏باشد. از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش‌های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می‌باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم‏ها نقش تعدیل‏ کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت‏ها داشته است. تحریم‏ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه‏گذاری خارجی و فعالیت‏های سرمایه‏ گذاری شرکت‏ها نقش تعدیل‏ کننده داشته است. تحریم‏ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت‏هانقش تعدیل‏کننده داشته است.تحریم‏ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ‏ای و سرمایه‏ ای و فعالیت‏های عملیاتی شرکت‏هانقش تعدیل‏ کننده داشته است.

کلمات کلیدی

, تحریم‏ ها, نوسانات نرخ ارز, حجم سرمایه‏ گذاری خارجی, شاخص‏های عملکرد شرکت‏ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094386,
author = {منظرزاده تمام, هاشم and عباس زاده, محمدرضا and حصارزاده, رضا and ملک الساداتی, سید سعید},
title = {تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام)},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2022},
volume = {29},
number = {24},
month = {November},
issn = {2251-8452},
pages = {33--53},
numpages = {20},
keywords = {تحریم‏ ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه‏ گذاری خارجی، شاخص‏های عملکرد شرکت‏ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام)
%A منظرزاده تمام, هاشم
%A عباس زاده, محمدرضا
%A حصارزاده, رضا
%A ملک الساداتی, سید سعید
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2022

[Download]