اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در دامپزشک ی , 2023-05-03

عنوان : ( تشخیص عفونت ویروس اشمالنبرگ در گاوداری های شیری شهرهای قزوین، تهران و مشهد )

نویسندگان: فرهاد بهرامی نیا , پژمان میرشکرائی , فرهاد حاتمی میلانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس اشمالنبرگ (SBV) یک ویروس RNA دار از خانواده بونیاویریده بوده که عامل یک بیماری عفونی نوپدید است که برای اولین بار در قاره اروپا و کشور آلمان گزارش شد. این ویروس باعث آلودگی نشخوارکنندگان میگردد و علائم بالینی آن به شکل واضح در گاو بروز کرده و درگیری با این ویروس در گوسفند و بز تقریبا خفیف و بدون علامت میباشد. انتقال این ویروس از طریق جفت به جنین در نشخوارکنندگان آبستن، سبب ایجاد بدشکلی های مادرزادی شده که به طور عمده منجر به سقط و مردهزایی میشود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع این ویروس در گاوداری های سه شهر قزوین، تهران و مشهد در ایران بر اساس حضور آنتیبادی های ضد ویروس اشمالنبرگ موجود در شیر با روش الایزا بود. طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه، شیوع SBV در این سه منطقه معادل 4 / 12 % محاسبه گردید. همچنین با توجه به مطالعات کشور های همجوار و حضور بیماری در آنها و با استناد به مطالعه حاضر، اجرای شرایط کنترلی جهت پایش ویروس در کشور ضروری به نظر میرسد.

کلمات کلیدی

, اشمالنبرگ, گاو, سقط, ویروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094479,
author = {بهرامی نیا, فرهاد and میرشکرائی, پژمان and حاتمی میلانلو, فرهاد},
title = {تشخیص عفونت ویروس اشمالنبرگ در گاوداری های شیری شهرهای قزوین، تهران و مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در دامپزشک ی},
year = {2023},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {اشمالنبرگ، گاو، سقط، ویروس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص عفونت ویروس اشمالنبرگ در گاوداری های شیری شهرهای قزوین، تهران و مشهد
%A بهرامی نیا, فرهاد
%A میرشکرائی, پژمان
%A حاتمی میلانلو, فرهاد
%J اولین همایش ملی تولید مثل و نوزادان در دامپزشک ی
%D 2023

[Download]