مطالعات اقتصاد بخش عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (39-58)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران) )

نویسندگان: نگار دهقان نیری , مصطفی کریم زاده , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جاذبه های شهر مشهد خانه های تاریخی است، این خانه ها در عین زیبایی نیازمند بازسازی و تجاری سازی هستند و ارائه راهکارهایی برای چگونگی تبدیل خانه های تاریخی به محلی جهت توسعه ی گردشگری و درآمدزایی و همچنین کاهش هزینه های دولتی امری حیاتی است. مورد مطالعه این تحقیق خانه پیشه وران واقع در محله ارگ مشهد است. با بررسی تجارب جهانی و داخلی و موقعیت خانه پیشه وران، مشخص شد بالاترین مزیت نسبی متناسب برای آن در بخش های خدمات و بازرگانی است. لذا فعالیت های هتل، رستوران، مستغلات و کرایه خدمات کسب و کار در رابطه با این نوع بنا مورد بررسی قرار گرفت و خانه ی پیشه وران به واسطه ی نزدیکی به حرم مطهر نیز از این جهات واجد اثرات مثبت است. با بررسی های صورت گرفته برای مجموعه هایی با کاربری مشابه و میانگین قیمت دریافتی در یک رستوران متوسط در مشهد، هزینه های کلی پروژه، هزینه های مرمت و بازسازی، هزینه های تجهیزات طرح، هزینه های پرسنلی، هزینه های جاری طرح، هزینه های تعمیر و نگهداری برآورد شد و درآمدهای طرح آنالیز شد. با در نظرگرفتن مفروضات ، اهداف طرح ، تکنیک تحلیل هزینه- فایده، نرم افزار کامفار به اثبات ارزیابی اقتصادی خانه ی پیشه-وران به عنوان نمومه ی موردی و بازدهی اقتصادی بالای این بنا پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, بنای تاریخی, ارزیابی اقتصاد, خانه پیشه وران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094487,
author = {دهقان نیری, نگار and کریم زاده, مصطفی and صالح نیا, نرگس},
title = {ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران)},
journal = {مطالعات اقتصاد بخش عمومی},
year = {2022},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2821-2681},
pages = {39--58},
numpages = {19},
keywords = {بنای تاریخی، ارزیابی اقتصاد، خانه پیشه وران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران)
%A دهقان نیری, نگار
%A کریم زاده, مصطفی
%A صالح نیا, نرگس
%J مطالعات اقتصاد بخش عمومی
%@ 2821-2681
%D 2022

[Download]