پژوهشنامه حقوق تطبیقی, دوره (7), شماره (1), سال (2022-12) , صفحات (51-68)

عنوان : ( بررسی جوانب حقوقیِ میانجی‌گری برخط مطالعه تطبیقی در مقررات بین‌المللی و رویکرد حقوق ایران )

نویسندگان: سیدعلیرضا رضایی , رضا معبودی نیشابوری , اعظم انصاری , عبدالله خدابخشی شلمزاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میانجی‌گری، یکی از طرق شناخته‌شده حل‌وفصل اختلافات محسوب می‌شود و با توجه به توسعه استفاده از اینترنت توسط اشخاص، انتقال اکثر فعالیت‌های تجاری به فضای مجازی و انعقاد بسیاری از معاملات توسط ابزار الکترونیکی، در بسیاری از دعاوی، طرفین دعوا، متمایل به استفاده از میانجی‌گری برخط جهت حل اختلاف خود می‌باشند. پژوهش حاضر برخی چالش‌های میانجی‌گری برخط و موضع مقررات بین‌المللی و حقوق ایران نسبت به آن‌ها را در مباحث ذیل مورد بررسی قرار می‌دهد تا اشخاص و فعالان تجاری، با در نظر گرفتن ملاحظات مذکور، بتوانند بهتر در خصوص کارآمدی این روش حل اختلاف و استفاده از آن قضاوت نمایند: «فقدان ارتباط حضوری در میانجی‌گری برخط»، «چالش محرمانگی در فرایند میانجی‌گری برخط»، «عدم اقبال به میانجی‌گری برخط در برخی دعاوی»، «ضعف کنترل میانجی بر فرایند میانجی‌گری برخط» و «دشواری اجرای اجباری نتیجه میانجی‌گری برخط». در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که در صورت تأکید طرفین میانجی‌گری بر مذاکره حضوری، فقدان اعتماد اشخاص مذکور به میانجی، عدم دسترسی به فناوری‌های ارتباطی موردنیاز یا عدم توانایی در استفاده از آن‌ها و عدم اطمینان از رعایت محرمانگی توسط طرف مقابل و میانجی، چالش‌های جدی در مقابل طرفین بروز خواهد کرد که نیازمند تدارک راه‌حل هستند. با توجه به فقدان قانون خاص در خصوص میانجی‌گری در حقوق ایران، به مقنن ایرانی پیشنهاد می‌شود ضمن تصویب قانونی جامع در خصوص میانجی‌گری، اقتضائات خاص میانجی‌گری برخط را نیز در آن لحاظ کند تا اشخاص و فعالان تجاری بتوانند از مزایای متعدد این روش حل اختلاف بهره‌مند شوند.

کلمات کلیدی

, سازش, محرمانگی, عدالت, حل اختلاف برخط, ارتباط الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094503,
author = {رضایی, سیدعلیرضا and معبودی نیشابوری, رضا and انصاری, اعظم and خدابخشی شلمزاری, عبدالله},
title = {بررسی جوانب حقوقیِ میانجی‌گری برخط مطالعه تطبیقی در مقررات بین‌المللی و رویکرد حقوق ایران},
journal = {پژوهشنامه حقوق تطبیقی},
year = {2022},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {2423-7566},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {سازش، محرمانگی، عدالت، حل اختلاف برخط، ارتباط الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جوانب حقوقیِ میانجی‌گری برخط مطالعه تطبیقی در مقررات بین‌المللی و رویکرد حقوق ایران
%A رضایی, سیدعلیرضا
%A معبودی نیشابوری, رضا
%A انصاری, اعظم
%A خدابخشی شلمزاری, عبدالله
%J پژوهشنامه حقوق تطبیقی
%@ 2423-7566
%D 2022

[Download]