مهندسی مکانیک مدرس, دوره (23), شماره (4), سال (2023-4) , صفحات (249-256)

عنوان : ( بررسی تاثیر استفاده از قطعه واسط بر بهبود دقت ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی )

نویسندگان: صادق الهامی جوشقان , محمدرضا رازفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از موادی مانند شیشه به دلیل خواصی مانند سختی بالا، مقاومت شیمیایی و سایش بالا، به­طور گسترده در ساخت تجهیزات میکرونی، الکترونیکی و تجهیزات پزشکی توسعه یافته است، اما به دلیل سختی بالا و چقرمگی پایین، باربرداری مکانیکی و ایجاد ساختارهای میکرونی برروی آن با روش­های سنتی دشوار است. روش تخلیه الکتروشیمیایی یک روش نوین ماشینکاری است که قابلیت ماشینکاری مواد سخت و نارسانای الکتریکی از جمله شیشه را دارد. در فرآیند سوراخکاری تخلیه الکتروشیمیایی، دقت ابعادی سوراخ و به ویژه ناحیه ورودی آن حائز اهمیت است اما در بیشتر موارد، ورودی سوراخ دارای شیب زیاد بوده که منجر به اضافه برش زیاد و مخروط‌شدگی دیواره سوراخ می‌گردد. در این تحقیق برای حذف ناحیه شیب‌دار ورودی سوراخ (عامل کاهش دقت سوراخکاری) از قطعه واسط با ضخامت کم استفاده شده است که پس از سوراخکاری از سطح قطعه اصلی جدا خواهد شد. نتایج نشان داد که این روش اضافه برش نواحی ورودی سوراخ را با توجه به قطر ابزار مورد استفاده، بین 50 تا 76% کاهش داده است. همچنین، نتایج سختی‌سنجی قطعه­کار نشان داد با استفاده از قطعه واسط، سوراخ نهایی دارای ناحیه متاثر از حرارت کوچکتر در اطراف سوراخ است.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی, قطعه واسط, اضافه برش, مخروطی شدن, سختی سنجی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094548,
author = {الهامی جوشقان, صادق and محمدرضا رازفر},
title = {بررسی تاثیر استفاده از قطعه واسط بر بهبود دقت ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2023},
volume = {23},
number = {4},
month = {April},
issn = {1027-5940},
pages = {249--256},
numpages = {7},
keywords = {ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی، قطعه واسط، اضافه برش، مخروطی شدن، سختی سنجی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر استفاده از قطعه واسط بر بهبود دقت ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی
%A الهامی جوشقان, صادق
%A محمدرضا رازفر
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2023

[Download]