دانش حسابرسی, دوره (22), شماره (89), سال (2023-3) , صفحات (1-30)

عنوان : ( شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس رویکرد دلفی )

نویسندگان: رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به فضای رقابتی در عرصه جهانی، سازمان‌ها برای به حداکثر رساندن ارزش سرمایه انسانی خود، توجه ویژه‌ای را به تیم‌های کاری معطوف کرده‌اند، به گونه‌ای که در این ارتباط ادبیات پژوهش در دو دهه گذشته به طور چشم‌گیری گسترش یافته است. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و طبقه‌بندی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس تکنیک دلفی است. از این رو، با استفاده از این تکنیک، معیارهای مؤثر بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس مصاحبه ساختارنیافته شناسایی و سپس، با استفاده از پرسش‌نامه طراحی شده به روش تکنیک دلفی، داده‌های 35 نفر از حسابرسان مستقل (شامل سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نقش سرپرست در بهبود عملکرد تیمی حسابرسان مستقل از اهمیت به سزایی برخوردار است. به گونه‌ای که سه معیار اول کلیدی شامل شدت تاثیرگذاری سرپرست بر زیردستان، رفتار عادلانه سرپرست با اعضای تیم و شناخت سرپرست نسبت به اعضای تیم بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین، بعد از نقش به سزای سرپرست، نقش مدیر نیز در رفتارهای ذکر شده نسبت به سایر معیارها از اهمیت بیشتری برخوردار است. افزون بر این موارد، دانش فرد، فشار بودجه زمانی، صبور بودن و اعتماد بین اعضای تیم نیز از جمله عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل هستند. در مجموع، یافته‌های کلیدی این پژوهش منطبق با نظریه‌های رهبری خدمت‌گذار، تحول‌آفرین و اخلاقی است. در نهایت، نتایج این پژوهش از طریق ارائه معیارهای طبقه‌بندی شده موثر بر عملکرد تیمی می‌تواند در تدوین سیاست‌های راهبری موسسات حسابرسی و نهادهای قانون‌گذار در این حرفه کمک شایانی کند.

کلمات کلیدی

, عملکرد تیمی, شدت تأثیرگذاری سرپرست و مدیر, رفتار عادلانه سرپرست و مدیر, تکنیک دلفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094557,
author = {حصارزاده, رضا},
title = {شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس رویکرد دلفی},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2023},
volume = {22},
number = {89},
month = {March},
issn = {1681-9691},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {عملکرد تیمی، شدت تأثیرگذاری سرپرست و مدیر، رفتار عادلانه سرپرست و مدیر، تکنیک دلفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس رویکرد دلفی
%A حصارزاده, رضا
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2023

[Download]