پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (2), شماره (58), سال (2023-9) , صفحات (38-1)

عنوان : ( کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایران )

نویسندگان: مصطفی قنات , محمدعرب مازار یزدی , محمدحسین صفرزاده بندری , رضا حصارزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل‌ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه‌های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. مطالعه روند پژوهش‌های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان‌ها، پژوهشگران و سیاست‌گذاران علمی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح‌ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجلۀ حسابداری، تعداد 4201 مقاله که چکیده انگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه‌بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به‌منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن‌دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم‌های متن‌کاوی از زبان برنامه‌نویسی پایتون استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حوزه‌های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه‌گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم‌های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه‌های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه‌های موضوعی پرطرفدار نشان می‌دهد، حوزه‌های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه‌های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش‌های حوزه مالی و سرمایه‌گذاری رو به افول و حوزۀ موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می‌باشد. نتیجه‎گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه‌های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش‌های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب‌نظران به سیاست‌گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می‌رسد

کلمات کلیدی

کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1094558,
author = {مصطفی قنات and محمدعرب مازار یزدی and محمدحسین صفرزاده بندری and حصارزاده, رضا},
title = {کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایران},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2023},
volume = {2},
number = {58},
month = {September},
issn = {2383-0379},
pages = {38--1},
numpages = {-37},
keywords = {کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست فنون متن‌کاوی در تحلیل جریان موضوعی مقالات منتشره در مجلات حسابداری ایران
%A مصطفی قنات
%A محمدعرب مازار یزدی
%A محمدحسین صفرزاده بندری
%A حصارزاده, رضا
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2023

[Download]