بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2023-01-25

عنوان : ( آمونیت‌های کالووین سازند دلیچای در برش چینه‌‌شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران )

نویسندگان: عاطفه خیرآبادی , عباس قادری , احمد رئوفیان , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات دیرینه‌شناختی بر روی ردیف رسوبات بخش میانی سازند دلیچای در برش چینه‌‌شناسی بار ـ درخت‌جوز (شمال باختری نیشابور، کوه‌های بینالود)، به شناسایی 7 جنس، 8 زیر جنس و 20 گونه مختلف از سنگواره‌های آمونیتی منجر شده است. این ردیف‌ها متشکل از مارن‌های خاکستری تا قهوه‌ای رنگ و سنگ‌آهک‌های نازک‌لایه قهوه‌ای روشن تا خاکستری هستند و 195 متر ستبرا دارند. آمونیت‌های به دست آمده مؤید حضور زیست‌پهنه‌های استاندارد Gracilis، Coronatum، Anceps و Athleta در این ردیف‌های رسوبی بوده و مؤید سن کالووین برای این بخش از سازند هستند. بر این اساس، توالی مورد مطالعه دربردارنده یکی از ستبرترین انباشته‌های به سن کالووین در گستره البرز ـ بینالود بوده و بیانگر فراهم شدن فضای رسوب‌گذاری مناسب و افزایش ستبرای توالی در منتهی‌الیه خاوری این حوضه رسوبی در مقایسه با دیگر رخنمون‌های مشابه در بخش‌های خاوری این پهنه است.

کلمات کلیدی

آمونیت؛ بار ـ درخت جوز؛ بینالود؛ سازند دلیچای؛ کالووین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1094919,
author = {خیرآبادی, عاطفه and قادری, عباس and احمد رئوفیان and وحیدی نیا, محمد},
title = {آمونیت‌های کالووین سازند دلیچای در برش چینه‌‌شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران},
booktitle = {بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2023},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {آمونیت؛ بار ـ درخت جوز؛ بینالود؛ سازند دلیچای؛ کالووین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آمونیت‌های کالووین سازند دلیچای در برش چینه‌‌شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران
%A خیرآبادی, عاطفه
%A قادری, عباس
%A احمد رئوفیان
%A وحیدی نیا, محمد
%J بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2023

[Download]