جستارهای اقتصادی, دوره (19), شماره (37), سال (2022-3) , صفحات (291-313)

عنوان : ( برآورد ریسک بیکاری و بررسی وود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران )

نویسندگان: سید سعید ملک الساداتی , ناهید چشمه قصابانی , عباس خندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیمه‎های بیکاری ازجمله مهم‎ترین برنامه‎های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به‎‎شمار می‎روند. باوجوداین، این بیمه‎ها به‎صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه‎رو بوده و ازهمین‎روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه‎ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه‎های شغلی خاصی محدود است. امّا به‎نظر می‎رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم‎تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته‎اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه‎رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به‎خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری‎بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می‎کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به‎لحاظ رخداد و مدت برای گروه‎های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه‎های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می‎پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می‎دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت‎ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به‎صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده‎اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمۀ بیکاری ایران دارد..

کلمات کلیدی

بیمه بیکاری کژگزینی ریسک بیکاری مدت بیکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095022,
author = {ملک الساداتی, سید سعید and چشمه قصابانی, ناهید and عباس خندان},
title = {برآورد ریسک بیکاری و بررسی وود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران},
journal = {جستارهای اقتصادی},
year = {2022},
volume = {19},
number = {37},
month = {March},
issn = {1735-3300},
pages = {291--313},
numpages = {22},
keywords = {بیمه بیکاری کژگزینی ریسک بیکاری مدت بیکاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ریسک بیکاری و بررسی وود کژگزینی در پوشش بیمه‎ بیکاری در ایران
%A ملک الساداتی, سید سعید
%A چشمه قصابانی, ناهید
%A عباس خندان
%J جستارهای اقتصادی
%@ 1735-3300
%D 2022

[Download]