پژوهشنامه ادیان, دوره (16), شماره (32), سال (2023-1) , صفحات (50-79)

عنوان : ( بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمی )

نویسندگان: الهه شاه پسند , ولی عبدی , فاطمه حسینی صفوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق برخی احادیث منسوب به پیامبر(ص)، نهی از بنای بر قبور، با عملکرد یهودیان و مسیحیان ارتباط یافته است. بررسی تطبیقیِ صورت کلّی‌تر این مسأله یعنی نحوۀ تعامل پیروان هر دین با جسدوقبرمردگان هم‌کیش خود و نیز ساخت هرگونه سازه بر مقابر آنان در ادیان ابراهیمی، می‌تواند به تبیین بهتری از این اخبار بیانجامد. درنتیجۀ این بررسی می‌توان گفت در عین شباهت زیاد این ادیان در این مسأله، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد؛ در یهودیّت و مسیحیّت، بین ظهور دین و روی آوردن پیروان آن به زیارتگاه ساختن از مقبرۀ رجال دینی فاصلۀ قابل‌توجّهی وجود دارد؛ یهودیان زمانی بدان روی آوردند که از اقامتگاه اصلی خود کوچ کرده و با دیگر فرهنگ‌ها ارتباط یافتند. در مسیحیّت نیز انگیزه‌های متعدّدی وجود داشته که به نظر می‌رسد کوشش تدریجی برای کاستن از اهمیّت معبد اورشلیم از مهمترینِ آنها بوده است. امّا در دین اسلام، شواهد زیارت قبور و بنای سازه‌های عبادی در اطراف آنها به دوران پیامبر(ص) باز می‌گردد. حتی طبق اخبار، فرمان نهی از زیارت قبور که به پیامبر(ص) منسوب است، از سوی خود ایشان لغو شده است. گویی دلیل نهی پیشین، چیزی جز مبارزه با زمینۀ فکری موجود در رفتارهای پیشااسلامی ازجمله برخی جلوه‌های فرهنگی یهودیّت، مسیحیّت و جاهلیّت نبوده است.

کلمات کلیدی

تدفین مردگان مقبره زیارت قبور فرهنگ و تاریخ یهودیت و مسیحیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095045,
author = {الهه شاه پسند and عبدی, ولی and فاطمه حسینی صفوی},
title = {بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمی},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2023},
volume = {16},
number = {32},
month = {January},
issn = {2008-0476},
pages = {50--79},
numpages = {29},
keywords = {تدفین مردگان مقبره زیارت قبور فرهنگ و تاریخ یهودیت و مسیحیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی آداب تدفین و بنای بر قبور مردگان در ادیان ابراهیمی
%A الهه شاه پسند
%A عبدی, ولی
%A فاطمه حسینی صفوی
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2023

[Download]