اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (29), شماره (24), سال (2022-5) , صفحات (1-29)

عنوان : ( برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب )

نویسندگان: وحید فولادگر , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود اهمیت و ضرورت وجود آمار دقیق و با توالی مناسب برای سیاست‌گذاری اقتصادی، داده‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل متعدد با دقتی پایین و توالی کم تولید می‌شوند. در سال‌های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، مخصوصاً تصاویر نور شب، با دقت بالا و توالی زیاد به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای برآورد میزان فعالیت اقتصادی در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، برای نخستین بار، نسل جدید داده‌های ماهانه نور شب برای ایران گردآوری، پردازش و پالایش شدند و از این داده‌ها برای برآورد تولید ناخالص داخلی در ایران در مقاطع فصلی استفاده شده است. نتایج نشان داد که این داده‌ها، برآورد بسیار خوبی از تولید ناخالص داخلی ایران در سطح ملی ارائه می‌دهد و استفاده از آنها در کنار برآورد جمعیت کشور و در نظر گرفتن تغییرات فصلی، می‌تواند قابلیت پیش بینی مدل را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, نور شب, تولید ناخالص داخلی ایران, تصاویر ماهواره ای, شاخص های اقتصاد کلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095077,
author = {فولادگر, وحید and فیضی, مهدی},
title = {برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2022},
volume = {29},
number = {24},
month = {May},
issn = {2251-7790},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {نور شب، تولید ناخالص داخلی ایران، تصاویر ماهواره ای، شاخص های اقتصاد کلان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب
%A فولادگر, وحید
%A فیضی, مهدی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2022

[Download]