بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2023-02-21

عنوان : ( بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال هوا در عقب و ایجاد انحنای جانبی بر آیرودینامیک خودرو )

نویسندگان: سعید باعصمت , محمود پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه در صنعت خودروسازی، آیرودینامیک وسایل نقلیه به دلیل اثرگذاری بر مصرف سوخت، میزان کنترلپذیری و پایداری خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر به روش عددی با استفاده از نرم افزار Ansys Fluentعملکرد آیرودینامیکی خودروی تارا از طریق ایجاد کانال هوا با ابعاد مختلف بین محدوده اطراف چرخ عقب و پشت خودرو مورد بررسی قرار گرفت. هدف از اعمال تغییرات مذکور برقراری جریان میان نواحی از بدنه که اختلاف فشار بالایی دارند بود که در بهترین حالت موجب کاهش ضریب پسا به میزان % 11/1و کاهش ضریب برآ به میزان % 4/1شد. همچنین در بخش توسعه آیرودینامیک میانی تاثیر ایجاد انحنای جانبی بر بدنه نیز مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل نشان داد به طور کلی میزان اثرگذاری آنها به طراحی و هدایت جریان هوای جوانب به پشت خودرو بستگی دارد با این وجود در همه حالتها نیروی پسا کاهش یافت و در بهترین مدل ضریب پسا به میزان % 4/7با کاهش مواجه گردید

کلمات کلیدی

واژه های کلیدی: آیرودینامیک – نیروی پسا – خودرو – تارا – عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095268,
author = {باعصمت, سعید and پسندیده فرد, محمود and تیمورتاش, علیرضا},
title = {بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال هوا در عقب و ایجاد انحنای جانبی بر آیرودینامیک خودرو},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران},
year = {2023},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: آیرودینامیک – نیروی پسا – خودرو – تارا – عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال هوا در عقب و ایجاد انحنای جانبی بر آیرودینامیک خودرو
%A باعصمت, سعید
%A پسندیده فرد, محمود
%A تیمورتاش, علیرضا
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
%D 2023

[Download]