تاریخ اسلام, دوره (24), شماره (93), سال (2023-6) , صفحات (29-61)

عنوان : ( تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر )

نویسندگان: معصومه دهقان , محبوبه فرخنده زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلافت فاطمی که در قرن­های سوم تا ششم هجری قمری گستره‌ای عظیم از سرزمین‌های غرب جهان اسلام را در برگرفت؛ بر اساس جنبشی سیاسی _ مذهبی با تکیه‌بر آموزه‌های کلامی شیعه اسماعیلیه که معتقد به اصل مهم امامتِ منصوص اسماعیل (درگذشته به سال: 145-138-133 ق) فرزند امام صادق(ع)(درگذشته به سال: 148 ق) و بعد از او محمد بن اسماعیل (درگذشته به سال: 198 ق) بودند، استقرار یافت. مسئله این پژوهش واکاوی تکوین، تحول، تداوم و درنهایت سقوط خلافت فاطمیان با رویکرد جامعه‌شناختی و بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی نوشته‌شده و درنهایت داده‌های تاریخی با تئوری اقتدار سنتی «وبر» مطابقت داده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشانگر آن است که بعد از دو سده تلاش داعیان اسماعیلی درنهایت حکومت اقتدار سنتی خلافت فاطمی در شمال آفریقا شکل گرفت. با فتح مصر و بنای قاهره، اقتدار سیاسی خلافت نهادینه گردید و با گسترش تشکیلات اداری و نظامی، حکومت فاطمی با ویژگی نظام پاتریمونیال (پدر میراثی) - بوروکراتیک استقرار یافت. تداوم حاکمیت سیاسی و اداری به سبب ضعف نهاد خلافت و رقابت دیوانیان و نظامیان، آغازگر دوران سلطانیسم فاطمی (پادشاه زدگی) بود که پی‌آمد آن، قدرت گرفتن وزیران نظامی و سیطره نیروهای سپاهی بر حکومت بود. فرجام نظام پاتریمونیال- بوروکراتیک فاطمیان با تجزیه سیاسی خلافت و تشکیل حکومت ایوبیان (567- 658 ق/ 1173-1260 م) رقم خورد.

کلمات کلیدی

ماکس وبر اقتدار سنتی پدر میراثی پادشاه‌زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095321,
author = {معصومه دهقان and فرخنده زاده, محبوبه},
title = {تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر},
journal = {تاریخ اسلام},
year = {2023},
volume = {24},
number = {93},
month = {June},
issn = {2008-6431},
pages = {29--61},
numpages = {32},
keywords = {ماکس وبر اقتدار سنتی پدر میراثی پادشاه‌زدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر
%A معصومه دهقان
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J تاریخ اسلام
%@ 2008-6431
%D 2023

[Download]