همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی , 2016-01-21

عنوان : ( مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال )

نویسندگان: روزبه سندگل , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: امروزه بیش از80درصد مردم کمردرد را حداقل برای یکبار درزندگی خود تجربه می کنند ازانجا که اکثر این بیماران مایلند برای درمان خود به روشهای غیرتهاجمی و غیردارویی و همچنین بررسیهای انجام شده برمطالعات گذشته بعضی ازمحققان پیشین لازم و ضروری به نظر می رسد که مقایسه ای بین هرسه روش یادشده انجام گیرد تا مشخص شود کدام روش بربهبودی و میزان کاهش کمردردهای مزمن موثرتر می باشد به این منظور 60فرد مبتلا به کمردرد مزمن ازبین مراجعه کنندگان به مرکز توان بخشی هلال احمر مشهد دراین تحقیق شرکت داده شدند اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه درد مک گیل و ناتوانی عملکردی اوسوستری جمع اوری شد سه پروتکل مکنزی ماساژ و رفلکسولوژی بطور معناداری موجب کاهش درد و بهبودعملکرد شدند p>0/001 اماهیچ کدام بطور معناداری دارای برتری نسبت به دیگر روشها نبودند براساس نتایج و مقداراحتمالهای بدست آمده تفاوتی درمیان تاثیر این سه روش بردرد و عملکرد وجود ندارد و هرسه درمقایسه با گروه کنترل باعث کاهش درد و بهبود عملکرد شده اند بنابراین میتوان نتفجه گرفت که هرسه روش تاحدود بسیارزیاد اثری مشابه بردرد وعملکرد دارند

کلمات کلیدی

, حرکت درمانی , مکنزی , رفلکسولوژی , ماساژ , کمردرد مزمن , مک گیل , اوسوستری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095332,
author = {سندگل, روزبه and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال},
booktitle = {همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حرکت درمانی ، مکنزی ، رفلکسولوژی ، ماساژ ، کمردرد مزمن ، مک گیل ، اوسوستری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال
%A سندگل, روزبه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
%D 2016

[Download]