پانزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران و دومین همایش ملی تنوع زیستی دیرینه , 2022-05-22

عنوان : ( آمونیت‌های باژوسین ـ باتونین سازند دلیچای در برش چینه شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران )

نویسندگان: عاطفه خیرآبادی , عباس قادری , احمد رئوفیان , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، سنگواره‌های آمونیتی بخش قاعده‌ای سازند دلیچای در برش چینه شناسی ترکیبی بار ـ درخت جوز واقع در شمال باختری نیشابور مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند دلیچای در این برش با ضخامت 980 متر، متشکل از مارن‌، سنگ آهک و سنگ آهک مارنی به رنگ‌های خاکستری تا قرمز است که یکی از ستبرترین انباشته‌های شناخته شده از این سازند را در حوضه‌های رسوبی بینالود و البرز به خود اختصاص داده‌اند. مرز زیرین سازند دلیچای با شیل‌های تیره گروه شمشک و مرز بالایی آن با سنگ آهک‌های ستبر تا توده‌ای سازند لار به صورت همشیب است. مطالعه زیای آمونیتی موجود در توالی مارنی ـ سنگ آهکی قرمز رنگ بخش قاعده‌ای این برش چینه شناسی که تنها 30 متر ستبرا دارند، به شناسایی 12 جنس و 28 گونه منجر شده است. این آمونیت‌ها دست‌کم مؤید حضور زیست‌زون‌های استاندارد Parkinsoni و Zigzag می‌باشند و بر این اساس سن باژوسین پسین ـ باتونین پیشین برای توالی یاد شده تأیید می‌شود. علاوه بر این، با توجه به حضور گونه‌های شاخصی همچون Oxycerites aspidoidesکه شاخص باتونین میانی ـ پسین است و نیز گونه‌های Prohecticoceras sp.، Prohecticoceras retrocostatum و Oecotraustes (Paroecotraustes) aff. serrigerus که شاخص باتونین پسین هستند، گستره سنی طبقات قرمز رنگ قاعده سازند دلیچای در این برش فراتر از باتونین پیشین بوده و به باتونین پسین نیز می‌رسد. گستره سنی نسبتاً زیاد و ضخامت ناچیز، مؤید کاهش نرخ رسوب‌گذاری در حوضه رسوبی و ایجاد طبقات رسوبی متراکم و فشرده است.

کلمات کلیدی

, آمونیت, باژوسین, باتونین, ژوراسیک, بینالود, بار-درخت جوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095449,
author = {خیرآبادی, عاطفه and قادری, عباس and احمد رئوفیان and وحیدی نیا, محمد},
title = {آمونیت‌های باژوسین ـ باتونین سازند دلیچای در برش چینه شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران و دومین همایش ملی تنوع زیستی دیرینه},
year = {2022},
location = {مراغه, ايران},
keywords = {آمونیت، باژوسین، باتونین، ژوراسیک، بینالود، بار-درخت جوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آمونیت‌های باژوسین ـ باتونین سازند دلیچای در برش چینه شناسی بار ـ درخت جوز، کوه‌های بینالود، شمال خاور ایران
%A خیرآبادی, عاطفه
%A قادری, عباس
%A احمد رئوفیان
%A وحیدی نیا, محمد
%J پانزدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران و دومین همایش ملی تنوع زیستی دیرینه
%D 2022

[Download]