تاریخ پزشکی, دوره (15), شماره (48), سال (2023-6) , صفحات (1-12)

عنوان : ( دانش و نگرش حکیمان مسلمان درباره سقط جنین؛ نمونه موردی بررسی آرای‏ ابن‏ ربَّن‏ طبرى، محمد بن زکریا رازى‏، بلدی، ابن سینا، جرجانی )

نویسندگان: معصومه دهقان , محبوبه فرخنده زاده , سید محمد هاشمی مهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مینه و هدف: سقط جنین یکی از موارد خاص پزشکی است که از گذشته تاکنون پزشکان در پی ردیابی علل و عوامل رخ داد این حادثه برای مادر و جنین می‌باشند. شاید بتوان گفت تنها بیماری که مادر و جنین را به صورت مشترک و بدین‌گونه همزمان درگیر می‌کند، سقط است. مطالعات حاکی از آن است که مادر، جنین و نیز رویداد خارجی از عوامل تأثیرگذار در سقط جنین به شمار می‌روند. در حقیقت تا قبل از پیشرفت‌های امروز بشر دلایلی را به صورت مشترک برای این رخداد در نظر گرفته است. عواملی که شاید برخی از آن‌ها برای مادران و جنین‌های دیگر نیز پیش می‌آمد، اما چنین اثر مخربی را بر آن‌ها نمی‌گذاشت. اهمیت سقط جنین را همچنین می‌توان در رویکرد مذهبی ادیان مختلف که تحقیقات گسترده‌ای درباره شرایط و چگونگی آن صورت گرفته است، یافت. پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی گزینشی منابع پزشکی در تمدن اسلامی علاوه بر تبیین و تحلیل دانش و نگرش حکیمان مسلمان درباره سقط جنین، دستورالعمل، تجویز و روش‌های درمانی پزشکان را به منظور جلوگیری از این پیشامد مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد. روش: نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر روش کتابخانه‌ای، گردآوری داده‌های تاریخی از متون دست اول پزشکی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مطالعه پیش رو، جنبه‌های اخلاقی مطالعه کتابخانه‌ای، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: مطالعات نشانگر آن است که پزشکان مسلمان بخش قابل توجهی از متون تولیدی خود را به موضوع بیماری‌های زنان و بارداری اختصاص داده‌اند. مبحث سقط به سبب اهمیت آن از موضوعات شاخص در حوزه پزشکی زنان بوده است که پزشکان در تحقیقات طبی خود به انواع سقط، علل و شرایط آن و روش‌های درمانی محافظت از جنین اشاره کرده‌اند. نتیجه‌گیری: سقط جنین، یکی از موضوعات مهم در متون پزشکی مسلمانان است. انواع سقط، علل آن، روش‌های پیشگیری و درمان و تجویز انواع داروهای کاربردی و سقط درمانی از نکات مهمی است که مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در پزشکی نوین می‌توان از نظرات و آرای پزشکان مسلمان در این حوزه بهره برد.

کلمات کلیدی

سقط جنین بیماری‌های رحم ناتوانی جنین پزشکان مسلمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095507,
author = {معصومه دهقان and فرخنده زاده, محبوبه and سید محمد هاشمی مهر},
title = {دانش و نگرش حکیمان مسلمان درباره سقط جنین؛ نمونه موردی بررسی آرای‏ ابن‏ ربَّن‏ طبرى، محمد بن زکریا رازى‏، بلدی، ابن سینا، جرجانی},
journal = {تاریخ پزشکی},
year = {2023},
volume = {15},
number = {48},
month = {June},
issn = {2251-8320},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {سقط جنین بیماری‌های رحم ناتوانی جنین پزشکان مسلمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دانش و نگرش حکیمان مسلمان درباره سقط جنین؛ نمونه موردی بررسی آرای‏ ابن‏ ربَّن‏ طبرى، محمد بن زکریا رازى‏، بلدی، ابن سینا، جرجانی
%A معصومه دهقان
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A سید محمد هاشمی مهر
%J تاریخ پزشکی
%@ 2251-8320
%D 2023

[Download]