زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (16), شماره (2), سال (2023-9) , صفحات (89-104)

عنوان : ( پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP )

نویسندگان: حسین محمدزاده , وحید ناصری حصار , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بسیاری از سدها در مناطق کارستی احداث می شوند، و معمولاً به دلیل هیدروژئولوژی پیچیده مناطق کارست، آب بندی این سدها سخت تر، طولانی تر و گرانتر از سدهای دیگر بوده و احتمال فرار آب از آنها بیشتر است. از این رو، بررسی نقش توسعه کارست در محل احداث سدها ضروری است. سد ابیورد از نوع خاکی با هسته رسی در نزدیکی روستای ایلانجق، به ارتفاع 51 متر و حجم دریاچه 43 میلیون مترمکعب احداث شده است. با توجه به ظهور چشمه ها در سازند آهکی کلات پایین دست سد ابیورد، پس از آبگیری موقت آن، امکان توسعه کارست بر اثر خروج آب، مهمترین مشکل سد به شمار می رود. در این مقاله با انجام مطالعات زمین شناسی، زمین شناسی ساختاری، نفوذپذیری ژئوتکنیکی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، پتانسیل توسعه کارست در محدوده و تکیه گاه های ساختگاه سد ابیورد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که حدود 4/2 درصد از مساحت 680 کیلومتر مربعی محدوده سد ابیورد، دارای پتانسیل بالایی در توسعه کارست می باشد و نشت و فرار آب از سازند کلات در جناح راست و زیر سد ابیورد وجود دارد، اما هنوز کارست توسعه نیافته است. با توجه به مدل ساختاری– مفهومی تهیه شده از موقعیت سد ابیورد و محل قرارگیری مخزن سد نسبت به شیب لایه بندی سازند کلات، که همسو با یال جنوبی ناودیس ابیورد می باشد، امکان توسعه کارست در ساختگاه سد وجود دارد.

کلمات کلیدی

, سدهای کارستی, سد ابیورد, زمین شناسی ساختاری, ژئوتکنیک, AHP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095581,
author = {محمدزاده, حسین and ناصری حصار, وحید and رحیمی, بهنام},
title = {پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2023},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {سدهای کارستی، سد ابیورد، زمین شناسی ساختاری، ژئوتکنیک،AHP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP
%A محمدزاده, حسین
%A ناصری حصار, وحید
%A رحیمی, بهنام
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2023

[Download]