کنفرانس فیزیک ایران , 2023-08-28

عنوان : ( طراحی حسگر ضریب شکست مبتنی بر گرافن در ناحیه تراهرتز با استفاده از ساختارهای پلاسمون سطحی )

نویسندگان: فاطمه مهدی زاده , مهدی خزاعی نژاد قره تکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095657,
author = {مهدی زاده, فاطمه and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی},
title = {طراحی حسگر ضریب شکست مبتنی بر گرافن در ناحیه تراهرتز با استفاده از ساختارهای پلاسمون سطحی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2023},
location = {اصفهان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی حسگر ضریب شکست مبتنی بر گرافن در ناحیه تراهرتز با استفاده از ساختارهای پلاسمون سطحی
%A مهدی زاده, فاطمه
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2023

[Download]