تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (75-92)

عنوان : ( بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد) )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , علی کاظمی , شیرین فیض محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به فضای رقابتی موجود در صنعت جهانی هتلداری، راهبرد برندسازی یکی از مهم ترین مهارت هایی است که می توناد حاشیه امنی را برای هتلداران ایجاد کند. به منظور توسعه دانش موجود در زمینه مدیریت برند، این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت یابی برند بر وفاداری مشتریان هتل همای مشهد انجام شده است.

کلمات کلیدی

, هویت یابی مشتری با برند, وفاداری مشتری, کیییت مدمات, ارزش درک شده, اعتماد به برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095704,
author = {حدادیان, علیرضا and کاظمی, علی and فیض محمدی, شیرین},
title = {بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-7744},
pages = {75--92},
numpages = {17},
keywords = {هویت یابی مشتری با برند، وفاداری مشتری، کیییت مدمات، ارزش درک شده، اعتماد به برند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد)
%A حدادیان, علیرضا
%A کاظمی, علی
%A فیض محمدی, شیرین
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2016

[Download]