عصر برق, دوره (3), شماره (4), سال (2016-6) , صفحات (33-36)

عنوان : ( فناوری سلول خورشیدی رکتنی از تئوری تا عمل )

نویسندگان: , مهرداد شکوه صارمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقاضا برای استفاده از تکنولوژی‌های جمع‌آوری انرژی خورشیدی به شکل روز افزونی در حال افزایش است. یکی از این تکنولوژی‌ها، سلول‌های خورشیدی هستند که از آنها برای جمع‌آوری انرژی خو‌‌‌رشیدی و تولید الکتریسیته استفاده می‌شود. از اصلی‌ترین معایب این تکنولوژی‌، راندمان پایین و وابستگی شدید آن به نور روز و تغییرات شرایط آب و هوایی است. علاوه بر این، آنها به یک سیستم مکانیکی رد‌یاب خورشیدی جهت افزایش راندمان خود نیاز دارند. طی سالیان اخیر اقدامات قابل توجهی برای جایگزینی پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک با نانوآنتن‌های نوری برای غلبه بر معایب سلول‌های خورشیدی فعلی صورت گرفته است. ایده جمع‌آوری انرژی خورشیدی و تشعشعات زمینی با استفاده از نانوآنتن‌ها بر این اساس است که هنگامی که موج الکترومغناطیسی خورشیدی به یک نانوآنتن برخورد می‌کند، یک جریان متغیر با زمان بر روی سطح نانوآنتن ایجاد شده و در نتیجه ولتاژی در محل تغذیه آن تولید می‌شود، از این رو با جایگذاری یکسوسازی مناسب در محل تغذیه نانوآنتن، توان DCمطلوب تولید می‌گردد. به این گونه سیستم‌های جمع‌آوری انرژی خورشیدی که شامل یک آنتن و یک یکسوساز است، رکتن می‌گویند. با توجه به فراهم بودن فناوری لازم برای ساخت ساختارهای با ابعاد نانو، امروزه امکان ساخت نانوآنتن‌ها امکان پذیر شده است. در این مقاله ما به بررسی و معرفی سیستم رکتن خورشیدی جهت جمع آوری انرژی خورشیدی می پردازیم.

کلمات کلیدی

, رکتن, نانوآنتن, یکسوساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095730,
author = {, and شکوه صارمی, مهرداد},
title = {فناوری سلول خورشیدی رکتنی از تئوری تا عمل},
journal = {عصر برق},
year = {2016},
volume = {3},
number = {4},
month = {June},
issn = {2588-3828},
pages = {33--36},
numpages = {3},
keywords = {رکتن، نانوآنتن، یکسوساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فناوری سلول خورشیدی رکتنی از تئوری تا عمل
%A ,
%A شکوه صارمی, مهرداد
%J عصر برق
%@ 2588-3828
%D 2016

[Download]