پژوهش‌نامه فقه اجتماعی, دوره (11), شماره (22), سال (2023-9) , صفحات (359-384)

عنوان : ( واکاوی فقهی- حقوقیِ اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی )

نویسندگان: علیمراد حیدری , حسین جاور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی-‌تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته‌های پزشکی نشان می‌دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می‌شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی‌که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.

کلمات کلیدی

اعتیاد؛ خانواده؛ حقوق زناشویی؛ ازدواج مجدد؛ طلاق قضایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095771,
author = {حیدری, علیمراد and حسین جاور},
title = {واکاوی فقهی- حقوقیِ اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی},
journal = {پژوهش‌نامه فقه اجتماعی},
year = {2023},
volume = {11},
number = {22},
month = {September},
issn = {۲۶۴۵-۴۹۳۹ },
pages = {359--384},
numpages = {25},
keywords = {اعتیاد؛ خانواده؛ حقوق زناشویی؛ ازدواج مجدد؛ طلاق قضایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی فقهی- حقوقیِ اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی
%A حیدری, علیمراد
%A حسین جاور
%J پژوهش‌نامه فقه اجتماعی
%@ ۲۶۴۵-۴۹۳۹
%D 2023

[Download]