هشتمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران , 2022-05-18

عنوان : ( مقایسه پایداری موج-ضربه ای پروتئین‌های تمام-آلفا، تمام-بتا، آلفا+بتا و آلفا/بتا )

نویسندگان: سپهر شریعت پناهی , محمدرضا حسین دخت , محمدرضا بزرگمهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پایداری موج-ضربه ای که اولین بار در همین گروه مطرح شده است (روش SWS)، برای پروتئین‌ها با ساختار‌های تمام-آلفا، تمام-بتا، آلفا+بتا و آلفا/بتا مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار هر پروتئین در شتاب‌های مختلف حلال برای زمان یک نانوثانیه به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات ساختار دوم نسبت به شتاب‌های مختلف تعیین شده و بر اساس روش پیس ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین پایداری مربوط به پروتئین خانواده 43 بتا زیلوزیداز تمام-بتا و در مقابل، پروتئین‌های آلبومین سرم انسانی تمام-آلفا، همولوگ او-گلوکوناکاز انسانی آلفا/بتا و دومین هسته نور حسی آلفا+بتا، دارای پایداری مکانیکی یکسان و کمتری نسبت به پروتئین تمام-بتا هستند.

کلمات کلیدی

, پایداری موج-ضربه ای, پایداری مکانیکی, پروتئین, شبیه‌سازی دینامیک مولکولی, مدل دو حالته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095782,
author = {شریعت پناهی, سپهر and حسین دخت, محمدرضا and محمدرضا بزرگمهر},
title = {مقایسه پایداری موج-ضربه ای پروتئین‌های تمام-آلفا، تمام-بتا، آلفا+بتا و آلفا/بتا},
booktitle = {هشتمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایداری موج-ضربه ای، پایداری مکانیکی، پروتئین، شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، مدل دو حالته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه پایداری موج-ضربه ای پروتئین‌های تمام-آلفا، تمام-بتا، آلفا+بتا و آلفا/بتا
%A شریعت پناهی, سپهر
%A حسین دخت, محمدرضا
%A محمدرضا بزرگمهر
%J هشتمین کنگره انجمن علوم صوتی ایران
%D 2022

[Download]