بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک , 2016-05-18

عنوان : ( اثر همسایههای مرتبه دوم بر جایگزیدگی مدها در شبکه شبهمتناوب اوبری-اندرِه )

نویسندگان: خاطره جعفری , مجتبی گلشنی , مهدی خزاعی نژاد قره تکان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095797,
author = {خاطره جعفری and مجتبی گلشنی and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی},
title = {اثر همسایههای مرتبه دوم بر جایگزیدگی مدها در شبکه شبهمتناوب اوبری-اندرِه},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر همسایههای مرتبه دوم بر جایگزیدگی مدها در شبکه شبهمتناوب اوبری-اندرِه
%A خاطره جعفری
%A مجتبی گلشنی
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%J بیست و سومین کنفرانس بهاره فیزیک
%D 2016

[Download]