هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2011-02-08

عنوان : ( بررسی اثر تحول آهنگ دمش در لیزرهای تصادفی یک بعدی )

نویسندگان: عباس قاسم پور اردکانی , مجتبی گلشنی , مهدی خزاعی نژاد قره تکان , سید محمد مهدوی , علیرضا بهرام پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095799,
author = {عباس قاسم پور اردکانی and مجتبی گلشنی and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی and سید محمد مهدوی and علیرضا بهرام پور},
title = {بررسی اثر تحول آهنگ دمش در لیزرهای تصادفی یک بعدی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تحول آهنگ دمش در لیزرهای تصادفی یک بعدی
%A عباس قاسم پور اردکانی
%A مجتبی گلشنی
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%A سید محمد مهدوی
%A علیرضا بهرام پور
%J هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2011

[Download]