بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( جایگزیدگی عرضی درآرایه یک بعدی از موجبرهای نوری با بی نظمی قطری همبسته )

نویسندگان: خاطره جعفری , مجتبی گلشنی , مهدی خزاعی نژاد قره تکان , عبدالله لنگری , علیرضا بهرام پور , سید محمد مهدوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095800,
author = {خاطره جعفری and مجتبی گلشنی and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی and عبدالله لنگری and علیرضا بهرام پور and سید محمد مهدوی},
title = {جایگزیدگی عرضی درآرایه یک بعدی از موجبرهای نوری با بی نظمی قطری همبسته},
booktitle = {بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگزیدگی عرضی درآرایه یک بعدی از موجبرهای نوری با بی نظمی قطری همبسته
%A خاطره جعفری
%A مجتبی گلشنی
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%A عبدالله لنگری
%A علیرضا بهرام پور
%A سید محمد مهدوی
%J بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2014

[Download]