بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( اثر همسایه های مرتبه بالا بر نوسانات بلاخ در شبکه ای از موجبرهای نوری )

نویسندگان: مجتبی گلشنی , خاطره جعفری , مهدی خزاعی نژاد قره تکان , علیرضا بهرام پور , عبدالله لنگری , سید محمد مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095802,
author = {مجتبی گلشنی and خاطره جعفری and خزاعی نژاد قره تکان, مهدی and علیرضا بهرام پور and عبدالله لنگری and سید محمد مهدوی},
title = {اثر همسایه های مرتبه بالا بر نوسانات بلاخ در شبکه ای از موجبرهای نوری},
booktitle = {بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر همسایه های مرتبه بالا بر نوسانات بلاخ در شبکه ای از موجبرهای نوری
%A مجتبی گلشنی
%A خاطره جعفری
%A خزاعی نژاد قره تکان, مهدی
%A علیرضا بهرام پور
%A عبدالله لنگری
%A سید محمد مهدوی
%J بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2014

[Download]