هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2020-02-05

عنوان : ( پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) )

نویسندگان: زهرا شریفی نیک , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پهنه بندی سیلاب گرفتگی نقش مهمی در انتقال اطلاعات مربوط به خطر سیل به تصمیم گیرندگان و عموم مردم برای اهداف برنامه ریزی و عملیات امدادرسانی دارد. سیلهای بزرگ اخیر در بسیاری از نقاط جهان نشان میدهند که سیلها شدیدتر و مکرر می شوند. درنتیجه، علاقه به بهبود قابلیتهای پیش بینی سیل از جمله نقشه های سیلاب گرفتگی برای جلوگیری از تلفات انسانی و اقتصادی در ارتباط با رویدادهای بزرگ سیل، رو به رشد است. مقاله حاضر با هدف معرفی کاربرد و تواناییهای مدل هیدرولیکی HEC-RAS2D به ارائه نقشه های سیلابگرفتگی با دوره بازگشتهای مختلف در بخشی از رودخانه کارده در نزدیکی شهر مشهد به طول 8 کیلومتر می پردازد که می تواند در تعیین حد بستر و پهنه سیل پرخطر رودخانه کارده مورد استفاده قرارگیرد. به منظور پیش بینی پهنه سیلاب پس از آنالیز حساسیت ابعاد سلولی ناحیه دوبعدی در میزان سیل شبیه سازی شده، مساحت پهنه سیل و اطلاعاتی مانند حداکثر و حداقل سرعت و عمق در دوره بازگشتهای مختلف در قالب جدولی تهیه شد.

کلمات کلیدی

, پهنه بندی سیلاب, HED-RAS 2D , مدل هیدرولیکی دوبعدی, ابعاد شبکه محاسباتی, کارده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095806,
author = {شریفی نیک, زهرا and فغفور مغربی, محمود},
title = {پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده)},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پهنه بندی سیلاب، HED-RAS 2D ، مدل هیدرولیکی دوبعدی، ابعاد شبکه محاسباتی، کارده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده)
%A شریفی نیک, زهرا
%A فغفور مغربی, محمود
%J هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2020

[Download]