فقه و اصول, سال (2020-12)

عنوان : ( بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجوب حج بر مکلف افزون بر تحقق شرایط عمومی تکلیف و داشتن قدرت بر پیمودن مسیر، به حصول استطاعت مالی؛ یعنی برخورداری از زاد و راحله و مؤونه عائله تازمان بازگشت مشروط است. گاهی شخص برمقدار مالی که برای گزاردن حج کفایت میکند، مالکیتی غیرمستقر پیدا می‌کند که درمعرض زوال است. دراین راستا مسئله مهم این است که آیا بر چنین فردی عنوان مستطیع صدق میکند یا اینکه مالکیت متزلزل، مانع تحقق استطاعت مالی است؟ دیدگاه‌های مختلفی در مسئله مطرح است که نویسندگان پس ازتحلیل و بررسی ادله و آرای فقها به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده‌اند که ملاک در تحقق استطاعت مالی، وجود دو عنصر جواز تصرف مالک و و علم به عدم زوال مالکیت اوست. بر این اساس، در مصادیقی از ملک متزلزل که این دو عنصر وجود داشته باشد، عنوان استطاعت مالی و وجوب حج تحقق مییابد و در مصادیقی که یکی از این دو عنصر یا هر دو مفقود باشد، استطاعت حاصل نمی‌شود

کلمات کلیدی

, استطاعت مالی, ملک متزلزل, شرایط وجوب حج, عدم زوال مالکیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095823,
author = {احدی, سیف اله and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل},
journal = {فقه و اصول},
year = {2020},
month = {December},
issn = {2008-9139},
keywords = {استطاعت مالی، ملک متزلزل، شرایط وجوب حج، عدم زوال مالکیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل
%A احدی, سیف اله
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2020

[Download]