نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل , 2023-06-15

عنوان : ( شناسایی پهنه های مناسب دفن زباله درمناطق روستایی دهستان فریمان )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , راضیه کاشفی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسماندهای جامد روستایی یک مسئله مهم زیست محیطی در روستاهای ایران محسوب می شود و انتخاب محل دفن این پسماندها باید دقیق و طی یک فرآیند علمی انجام شود که یکی از عوامل اساسی در مدیریت پسماندها می باشد. معیارهای متعددی در انتخاب محل مناسب دفن پسماند دخالت دارند که هریک از آن ها محدودیت هایی را در این امر ایجاد می کنند. بر این اساس هدف این پژوهش، شناسایی پهنه های مناسب دفن زباله در مراکز روستایی دهستان فریمان می باشد. باتوجه به گستردگی عوامل مؤثر در مکان یابی و انتخاب یک مکان مناسب جهت دفن پسماند، به کارگیری سیستمی یکپارچه و استفاده از فناوری های اطلاعات مکانی ضروری به نظر می رسد. استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، در این زمینه رایج است. در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب دفن پسماند دهستان فریمان از معیارهای ارتفاع، شیب، رودخانه، شبکه ارتباطی، گسل، چاه آب، قنات، چشمه، مراکز روستایی، کاربری اراضی، زمین شناسی، مراکز شهری استفاده شده است. نقشه های مربوط به هرلایه در محیط Arc map و به صورت مدل فازی تهیه شده است. در نهایت مکان یابی دفن پسماند با استفاده از تابع Gumma انجام شده و در نقشه نهایی به صورت پهنه های مناسب و پهنه های نامناسب طبقه بندی شده است.

کلمات کلیدی

, پسماند روستایی, دفن زباله, مکان یابی, تحلیل مکانی, منطق فازی, فریمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1095824,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and کاشفی راد, راضیه},
title = {شناسایی پهنه های مناسب دفن زباله درمناطق روستایی دهستان فریمان},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل},
year = {2023},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {پسماند روستایی، دفن زباله، مکان یابی، تحلیل مکانی، منطق فازی، فریمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی پهنه های مناسب دفن زباله درمناطق روستایی دهستان فریمان
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A کاشفی راد, راضیه
%J نخستین کنفرانس ملی مدیریت سبز از تئوری تا عمل
%D 2023

[Download]