ماشین های کشاورزی, سال (2023-7)

عنوان : ( بررسی اقتصادی پیامدهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه: مطالعه موردی آب انار )

نویسندگان: لیلا بهروزنیا , مهدی خجسته پور , هما حسین‌زاده بندبافها ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارهای زیست‌محیطی ناشی از تولید و خدمات مختلف به‌نوبه خود منجر به بروز هزینه‌هایی می‌شوند که اگرچه در حسابداری‌ها موردتوجه قرار نمی‌گیرند، به جامعه تحمیل شده و اصول توسعه پایدار در تولید و خدمات را به چالش می کشند. با توجه به این حقیقت، هدف از پژوهش حاضر بررسی هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از بارهای زیست‌محیطی در چرخه زندگی تولید آب‌میوه انار است. هزینه های مورد بررسی در این پژوهش، هزینه‌های اجتماعی نشر کربن، هزینه خسارت به کیفیت هوا و هزینه‌های پیش‌گیرانه زیست‌محیطی در نظر گرفته‌شده‌اند. در این راستا، شرکت سامان بازار رضوی در مشهد به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب و بارهای زیست‌محیطی مربوط به تولید آب‌میوه انار، با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه زندگی محاسبه شد. متعاقباً هزینه‌های ناشی از بارهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه انار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج میزان هزینه اجتماعی نشر کربن، هزینه کل خسارت به هوا و هزینه‌های پیش‌گیرانه زیست‌محیطی به ازای تولید آب‌میوه پاکتی 160 گرمی را به ترتیب برابر 0062/0، 021/0 و 026/0 دلار نشان داد. این پژوهش مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ایجاد هزینه‌های مربوط به بارهای زیست‌محیطی ناشی از تولید آب‌میوه انار را گاز طبیعی و الکتریسیته معرفی و توصیه به استفاده از جایگزین‌های پایدارتری برای این نهاده‌ها نمود.

کلمات کلیدی

, آب انار, ارزیابی چرخه زندگی, اثرهای زیست‌محیطی, هزینه‌های زیست‌محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095830,
author = {بهروزنیا, لیلا and خجسته پور, مهدی and هما حسین‌زاده بندبافها},
title = {بررسی اقتصادی پیامدهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه: مطالعه موردی آب انار},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2023},
month = {July},
issn = {2228-6829},
keywords = {آب انار، ارزیابی چرخه زندگی، اثرهای زیست‌محیطی، هزینه‌های زیست‌محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اقتصادی پیامدهای زیست‌محیطی تولید آب‌میوه: مطالعه موردی آب انار
%A بهروزنیا, لیلا
%A خجسته پور, مهدی
%A هما حسین‌زاده بندبافها
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2023

[Download]