مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, سال (2023-7)

عنوان : ( روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی )

نویسندگان: محمد امین قسوره , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , جواد طیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهای زیرزمینی در محیط‌هایی با شرایط زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی با عدم قطعیت بالا اجرا می‌شوند و ریسک‌های زیادی را نیز در بر دارند. بیشترین حوادث و رخدادها اغلب با عدم قطعیت در ساخت و اجرای این سازه‌ها همراه است؛ بنابراین جلوگیری از وقوع حوادث با پیشرفت روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک امری ضروری است. در این تحقیق به کمک روش الکتره فازی مردد، روشی برای مدیریت ریسک‌های موجود در تونل خط 3 قطار شهری مشهد ارائه می‌شود. بر اساس پاسخ متخصصان و خبرگان به پرسشنامه‌های تهیه شده، ریسک‌های مختلف زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی موجود در پروژه شناسایی شده و همچنین پاسخ‌های مورد نظر برای کاهش اثرات این ریسک‌ها مشخص و سپس با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری فازی مردد رتبه‌بندی پاسخ این ریسک‌ها بر مبنای درجه اهمیت آن‌ها انجام می‌گیرد. نتایج نهایی نشان‌دهنده آن است که تهیه پروفیل زمین شناسی مهندسی طول مسیر با استفاده از اطلاعات به دست آمده و استفاده از رو ش های بهسازی خا ک در رتبه اول قرار گرفته اند. حفر ترانشه برای بررسی‌های کم‌عمق در مسیر حفر تونل در رتبه دوم و رعایت و اجرای صحیح و به موقع دستورالعمل‌های فنی حفاری به منظور محدودسازی نشست‌های القایی در رتبه سوم به لحاظ اهمیت قرارگرفته‌اند.

کلمات کلیدی

تصمیم‌گیری تونل سازی روش الکتره ریسک مجموعه‌های فازی مردد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1095844,
author = {قسوره, محمد امین and لشکری پور, غلامرضا and صادقی, حسین and جواد طیبی},
title = {روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی},
journal = {مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی},
year = {2023},
month = {July},
issn = {2322-3111},
keywords = {تصمیم‌گیری تونل سازی روش الکتره ریسک مجموعه‌های فازی مردد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی
%A قسوره, محمد امین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A صادقی, حسین
%A جواد طیبی
%J مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
%@ 2322-3111
%D 2023

[Download]